Natuurontwikkeling in de Biesbosch; van boerenland naar waterland

Kalender
Heemkunde Sprang-Capelle
Datum
11.12.2017
Url
http://np-debiesbosch.nl/

Beschrijving

Maandag 11 december:  ‘Natuurontwikkeling in de Biesbosch; van boerenland naar waterland’ door Jaques van der Neut

BiesboschIedereen is wel eens in het Biesboschmuseum geweest. Rijdend over de Bandijk van Werkendam naar de Kop van ’t Land zag je aan je rechterhand uitgestrekte landbouwgronden. Maar die zijn er bijna niet meer. Als je geluk hebt, zie je nu waterbuffels of Konik paarden. Hoe is dat zover gekomen? Vruchtbare kleigrond veranderen in een natuurgebied dat doe je niet zomaar. Dat heeft van alles te ma-ken met nieuwe plannen die Rijkswaterstaat gemaakt heeft om ons beter tegen het hoge water te be-schermen. Het denken is gestart na de hoge waterstanden in de rivieren Rijn en Maas in 1993 en 1995. Het plan ‘Ruimte voor de rivier’ werd bedacht. Dichtbij huis zien we daar ook het resultaat van in de Overdiepse-polder. Er is wat afgegraven en klei verplaatst in de Noordwaard van de Biesbosch. Oude kreken en stroomgeu-len zijn hersteld. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels  allemaal in open verbinding gebracht met het omringende ri-vierwater.   De recent ingerichte natuurontwikkelingsgebieden vertonen al een eerste aanzet tot het gewenste herstel van typische Biesboschnatuur. Op delen die zich spontaan mogen ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mo-gelijkheden voor karakteristieke pioniervegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooi-enkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigden zich twee paartjes zeearenden in het gebied; een unicum voor ons land. In 2016 vestigde zich zelfs een paartje broedende visarenden!