Educatie

We hebben gehoord over de vele problemen voor de natuur en wat de boeren als bedreigingen zien voor hun bedrijfsvoering. Wat voor de één een bedreiging vormt is voor de ander een verbetering. Voor de boeren is een grote verhoging van het waterpeil een verlaging van de productie.

Afzetten Een elzenheg afhakken of zagen waarbij het onderste stuk van de stam blijft staan en weer uit kan lopen. Agrariërs Mensen die hun brood verdienen met het houden van vee, b.v koeien of scha-pen of met het verbouwen van landbouwproducten b.v. bieten, granen of aardappels. Wij noemen deze mensen boeren. Maar ook de tuinders en de fruittelers horen thuis in de agrarische sector.