RozenbrandMijn vader was in 1984 de initiatiefnemer tot het oprichten van onze heemkundevereniging. Hij werd geboren in 1917 aan de Waspiksedijk (heette toen - geloof ik- gewoon G) te ’s-Grevelduin-Capelle, dat nou gewoon Capelle heet. Op 3 jaar na, toen hij in Weesp woonde, heeft hij altijd in Capelle gewoond! Mijn vader had altijd een brede belangstelling voor van alles en nog wat. Eén daarvan was zeker heemkunde: de geschiedenis van onze leefomgeving. Als bouwer had hij een warme belangstelling voor gebouwen en vooral boerderijen en kastelen. Maar vooral was hij timmerman, die met zijn handgereedschap de mooiste kozijnen kon maken; tegen zijn vakmanschap kon geen machine op! Mijn vader wilde het liefst alles bewaren; als kind van de ‘crisis’ had alles waarde voor hem. Toen er in de oorlog een blindganger in de hervormde kerk van Capelle viel en niemand de bom weghaalde, deed hij het wel. Haalde de ontsteking eraf, het kruit eruit en de bom werd voorzien van 4 handgrepen, zodat de blindganger als handhei dienst kon doen! Hij was al jaren lid van Brabants Heem en wilde ook wel een heemkundevereniging in ons dorp hebben. Samen met zijn zwager, mijn oom dus, Wijnand Konings trok hij de stoute schoenen aan en vroeg de heer Van Prooijen om voorzitter te worden. Onze oud-burgemeester had ook zijn heem in Sprang-Capelle gevonden en stemde toe.
Mijn vader zou blij zijn geweest dat ‘zijn’ vereniging nu het 25-jarig bestaan viert, maar misschien zou hij wel gedacht hebben had ik het nou maar 25 jaar eerder gedaan, dan hadden ze al het 50-jarig jubileum kunnen vieren. Laten we hier de hoop uitspreken dat zijn vereniging over 25 jaar het 50-jarig jubileum kan vieren.