Het begon allemaal met een verzoek aan de heemkundevereniging om ons in te zetten voor de restauratie van het Jan de Rooij grafmonument op de begraafplaats aan de Tilburgseweg. Het gezegde laat ons weten dat er vele wegen naar Rome leiden. Maar er wordt dan niet bij verteld dat er onderweg ook ‘angels en voetklemmen’ zijn. Zelfs hier en daar ‘addertjes onder het gras’. Na veel omzwervingen en een tomeloze inzet van Dick Vos en Henk van Zelst kwamen we tenslotte bij ons doel. Het grafmonument werd gerestaureerd.

Er kwamen plannen om het grafmonument van een kunstwerk te voorzien. Dat kwam er en onderstreepte het verzetswerk van Jan de Rooij.Het kunstwerk werd onthuld na een stijlvolle herdenkingsdienst in de hervormde kerk van Sprang. Op die dag was het 65 jaar geleden dat Jan de Rooij uit die kerk herbegraven werd.Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool en het Willem van Oranje College hebben hun gedachten en gevoelens over het verzetswerk van Jan de Rooij verwoord.Naast andere sprekers sprak ook de voorzitter van onze vereniging. Hij eindigde zijn toespraak met de woorden:

Jan de Rooij een held! Ik begrijp het.Trouw aan je eigen woorden. Verantwoordelijk voor je eigen daden en dat tot de dood er op volgt. Dat is niet veel mensen gegeven.Ik word stil van de woorden van Jan’s moeder wanneer haar verteld wordt wat er in Dussen gebeurd is.Zij zegt:“Dan heeft hij een grote daad verricht”.

Muziekvereniging Marijke omlijstte de dienst met passende muziek. In een lange, stille stoet vertrok men naar de begraafplaats. Daar werd het kunstwerk onthuld. Er was ook gelegenheid om een krans of bloemen te leggen bij het graf van Jan de Rooij. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Netty Waarts en Teun van der Galiën legden namens de heemkundevereniging een krans. Het is zeker de moeite waard om het grafmonument van Jan de Rooij en het kunstwerk te bekijken.

overige 39        overige 40