De Heemkundevereniging Sprang-Capelle organiseert de lezing voor leden en overige belangstellenden.

U bent van harte welkom op bovengenoemde lezing op dinsdag 27 januari. De lezing begint om 20.00 uur in de Beatrixzaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle.

Het DNA van de Langstraat

LangstratersEen gezamenlijk beleefd verleden heeft De Langstraat een eigen identiteit gegeven. De bewoners van De Langstraat hebben jarenlang strijd gevoerd tegen het water. Bovendien was De Langstraat honderden jaren grensstreek tussen Brabant en Holland en heeft zodoende last gehad van bijna alle oorlogen waarmee Nederland te maken kreeg. Leer en schoenen tenslotte, hebben het imago van De Langstraat sterk bepaald. Deze gezamenlijk beleefde geschiedenis was er één van rivaliteit en verbroedering. Lange tijd bijvoorbeeld hebben Waalwijk en Capelle onderling mot. Het gaat dan om de havens die elkaar zwaar beconcurreren. Maar zo ruziën Capelle en Waspik weer over het veer naar Hermenzijl. En denk ook eens aan de gemeentelijke herindelingen in 1922. Daarbij willen Baardwijk en Besoijen niet dat ze bij Waalwijk worden ingedeeld en een jaar later gaan ook Sprang, Capelle en Vrijhoeve gedwongen samen. In 1997 herhaalt de geschiedenis zich, achter de ramen van veel Sprang-Capelse huizen hangen de affiches” Waalwijk – Nee!”.school. Mensen zijn trots op De Langstraat als centrum van de schoen- en lederindustrie en op het feit dat de Efteling in onze achtertuin ligt. Maar ook de strijd tegen het water, de productie van hooi, de dijken, de duinen, de turfwinning, de oorlogen, de spoorlijn met alle stations en natuurlijk De Echo van het Zuiden. Dit alles heeft De Langstraat tot een eenheid gemaakt. Over deze ingewikkelde geschiedenis gaat Nol Kleijngeld vanuit verschillende perspectieven een boeiend en leerzaam verhaal vertellen. Misschien toch alvast twee vragen toch is er zeker ook sprake van verbondenheid. Er is een regionale arbeidsmarkt. Al jaren werken veel Sprang-Capellenaren in Waalwijk, gingen er naar en: waar komt de naam ‘Halve Zolenlijn’ vandaan en waarom staan de huizen zo scheef op de doorgaande wegen in de dorpen in De Langstraat? Wij horen Nol Kleijngeld deze avond alsNol Kleijngeld Langstrater. Diep geworteld in deze regio met een vader geboren op de grens van Kaatsheuvel en Sprang, een moeder uit Drunen, een oma uit Waspik-Boven en een oma uit Raamsdonk, een Drunense opa, die jarenlang boswachter is geweest in de Loonse- en Drunense duinen, en een opa die een aannemersbedrijfje had in Waalwijk en Nol is dan ook nog getrouwd met een meisje uit Kaatsheuvel en sinds 2007 burgemeester in zijn geboorteplaats Waalwijk.…….dan ben je toch een echte Langstrater!
De lezing is gratis voor onze leden. Niet-leden betalen 4 euro. Aan de ingang van de zaal te betalen aan onze penningmeester.