Als u vanuit de Hogevaart de Winterdijk oprijdt, ziet u een  muurtje staan met daarop een blauwe afdeksteen.

Daaronder bevindt zich de doorlaat naar ‘de vaart’ langs de  Hogevaart.

Het is misschien wel twee jaar geleden dat een onverlaat met  zijn auto tegen dit muurtje opreed. De deksteen verdween in  de diepte, wat vroeger de Labbegatse haven was. De  heemkundevereniging, bij monde van Ad van der Sanden, heeft regelmatig bij de gemeente aangeklopt met het verzoek om het muurtje weer te herstellen. En de aanhouder is  tenslotte toch beloond. Het muurtje is hersteld. De deksteen  is weer uit de haven opgediept en ligt op de plaats waar het   hoort.

Op de deksteen staat een tekst. Er zal zeker een verhaal bij  horen. Maar dat is nu niet snel boven tafel te krijgen. Ik hoor   vast en zeker wel van iemand wat dit muurtje en die tekst     voorstellen.

muurtje Labbegat