Murkje WaartsVroeger kwam ze nooit naar de lezingen van de heemkundevereniging. En met de excursies ging ze al helemaal niet mee. Zij was actief bij de Bond van Plattelandsvrouwen in Sprang-Capelle. Haar man, Teun Waarts, was wel actief in de heemkundevereniging.Hoe de rollen verder verdeeld waren in het gezin Waarts is niet bekend.In mei 1987 bracht de heemkundevereniging een bezoek aan Oisterwijk. Het is niet precies te achterhalen wat men daar ging doen. Natuurlijk wandelen over ‘De Lint’. Maar men bezocht ook een fabriek.Vol geuren en kleuren vertelde Teun toen hij thuis kwam, dat het een interessant bezoek was. Diegenen die daaraan twijfelden kregen gelijk het vervolg van het verhaal. Tijdens hun bezoek was daar een helikopter geland. Raadt eens wie daar uit kwam?Juist, dat valt niet te raden, want het was Prins Bernhard. Zo ……. en aan die fabriek had de heemkundevereniging ook een bezoek gebracht