Oorlogskinderen Piet Advocaat Heel wat mensen weten de heemkundevereniging te vinden met een vraag. Soms een gemakkelijke, een andere keer weer wat moeilijker. Maar onze leden kunnen natuurlijk ook helpen.
Piet Advocaat uit Amsterdam is in juli 1945 als kind in Sprang-Capelle geweest. Hij was één van de oorlogskinderen uit Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland die in Sprang-Capelle kwamen aansterken. Samen met veel andere kinderen tussen 11 en 13 jaar werd hij ondergebracht bij Sprang-Capelse gezinnen. Veel weten wij er niet van, maar zeker is dat bij Willem Nieuwenhuizen gasten waren. Ds. Louwe Kooymans uit Baardwijk was de organisator. Kerken hielpen mee en de gemeente zorgde voor een centrale keuken.
U snapt het natuurlijk wel. Piet Advocaat wil meer over die periode, de kinderen en de gastgezinnen weten.
Wie kan ons aan meer informatie helpen? U kunt contact opnemen met Koos Nieuwenhuizen, telefoon 277386.
In het vorige Kostersluik stond een oproep over de zogenaamde ‘oorlogskinderen’. Dat waren kinderen uit Kinderdijk en Alblasserdam die in juli/augustus 1945 naar Sprang-Capelle kwamen om te bekomen van het oorlogsgebeuren. Wij waren immers al een halfjaar eerder bevrijd.
Veel reacties heef dat niet opgeleverd. Iemand herinnerde zich nog de kreet ‘ZUID HELPT NOORD’. Sommige mensen konden wel families noemen waar die kinderen ondergebracht waren. Dat waren de volgende families:

Kruidbos, die woonde waar nu Den Dekker Assurantiekantoor zit; De Bie naast het oude postkantoor in de Van der Duinstraat; bij timmerman Willem Nieuwenhuizen; in de Heistraat bij groenteboer Verhagen en de familie Oerlemans.
En ook in de Heistraat de familie Den Hollander; zoon Joop wist wat meer te vertellen. Hij heeft nog steeds contact met de familie Van Krimpen waarvan twee kinderen toen hier zijn geweest.
Die familie had nog een foto met daarop de groep kinderen juist voordat zij uit Alblasserdam met de boot zouden vertrekken naar het Zuiden. Die foto staat hierbij afgedrukt. De kinderen staan al op de steiger. Al deze kinderen zijn in onze gemeente ondergebracht. Iemand wist te vertellen dat zij hier aangekomen, met paard en wagen naar de diverse adressen gebracht werden. Misschien herkent u er enkelen van. Laat het ons dan weten. De vorige keer genoemde Piet Advocaat uit Alblasserdam kent wel een aantal namen van de kinderen op de foto maar lang niet allemaal. We wachten met spanning uw reacties af. 

Koos Nieuwenhuizen.