De programmacommissie, die voor ieder jaar een aantrekkelijk jaarprogramma samenstelt, is op zoek naar versterking. Gezocht wordt naar mensen die samen met de andere commissieleden ideeën aanleveren en taken op zich willen nemen. Iemand met ideeën en tijd dus, om het interessante werk van onze vereniging vorm te geven. Voor verdere informatie kan men zich wenden tot de voorzitter Piet Pruijssers (0416-851296) of vicevoorzitter Johan Rosenbrand (0416-313547). voorzittershamer

 

Bij de redactie van 'Bruggeske' is er al lang de wens om de historische ontwikkelingen van de kerken en kerkgemeenschappen in ons dorp te beschrijven. De redactie heeft nu een begin gemaakt en zoekt naar leden die aan de speciale uitgave van ‘Bruggeske’ mee willen werken. Het is de bedoeling om dit nummer in het najaar van 2015 uit te brengen.

 

Er is veel openbare informatie beschikbaar, maar de schrijversgroep zal ook aanvullend onderzoek moeten doen en interviews houden. De kerken zijn inmiddels aangeschreven met een verzoek om medewerking. Er is al een eerste indeling van het boek gemaakt.

 

Teun Vos en Jan Korpershoek hebben hun medewerking al toegezegd en zijn samen met de redactie van 'Bruggeske' en bestuurslid Hans van den Burg de eerste informatie aan het verzamelen.

 

Wie heeft er interesse en tijd om bij dit project aan te sluiten?

 

Verdere informatie bij de voorzitter van de redactie van 'Bruggeske' Marina Klis (0613089473) of bij bestuurslid Hans van den Burg (0416-279094).

  

Bij het bestuur komt regelmatig informatie binnen over interessante tentoonstellingen e.d. in onze regio. Als dat per e-mail binnenkomt, kan dat ook per mail aan de leden worden doorgestuurd. Het bestuur stelt voor om dat in de toekomst te gaan doen. Wel zouden we willen weten welke leden het niet op prijs stellen dergelijke mail doorgestuurd te krijgen. Dit zou u dan bij zo'n eerste mail als reactie aan ons terug kunnen mailen.

 

Ook wordt gezocht naar mensen die een werkgroepje willen vormen om een expositie in de Bevrijdingsweek van mei 2015 in Zidewinde te verzorgen. Het gaat dan om contacten leggen, materialen uitzoeken, presentatiemateriaal maken etc. Informatie bij de voorzitter Piet Pruijssers (0416-851296).