Voor de liefhebbers heeft het Streekarchief in Heusden zijn website weer uitgebreid met aanvragen in het kader van de Hinderwet.
Via ‘Huizen en Gebouwen’ zijn nu ook scans van de historische hinderwetvergunningen van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle in te zien.

De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet van 2 juni 1875: ‘Wet tot regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken’. Dit betekent dat allerlei bedrijven een vergunning moesten aanvragen, voor de bouw van een molen, het plaatsen van een elektromotor in een slachterij, het oprichten van een schietbaan enz.
De hinderwetvergunningen laten zien welke bedrijfjes er in het verleden allemaal waren. Je ziet aanvragen en tekeningen langskomen voor het oprichten of uitbreiden van bakkerijen, slachterijen, leerlooierijen, schoen-, boter- en sigarenfabrieken, koperslagerijen en noem maar op.

tekening hinderwetvergunning Mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze tekening zie je een pakhuis dat nog steeds te vinden is aan de Dijkstraat in de Gedempte Haven in Waalwijk.
Blijkens een aanvraag voor een hinderwetvergunning uit 1917 was hier toen een groentedrogerij gevestigd.