clubkasaktie

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom is er dit jaar ook weer de Rabobank Clubkas Campagne. Wat is de Rabobank Clubkas Campagne? De basisgedachte van de campagne is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen over de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Leden van Rabobank De Langstraat kunnen hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld de vereniging krijgt.

U begrijpt dat de Heemkundevereniging zich hier natuurlijk ook voor heeft aangemeld. Het doel wat wij vermeld hebben is “Aanschaf van apparatuur voor audio/visuele presentatie in ons nieuwe gebouw. Hiermee kunnen we films en dia's vertonen in onze prachtige expositieruimte”.

Hoe werkt het stemmen precies? Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank, kan zich vóór 1 september op de website van de Rabobank aanmelden als lid. Leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een brief met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via de website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stemmen uitbrengen op de vereniging van hun voorkeur. De stemperiode loopt van 2 tot en met 14 oktober 2018.

Als heemkundevereniging Sprang-Capelle hopen wij natuurlijk op uw stem en dat u naast ons ook andere verenigingen in Sprang-Capelle steunt.

Bij voorbaat dank voor uw enthousiaste stemgedrag !

logo clubkas