Op woensdag 30 januari 2019 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar eerste lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

Op zondag 1 februari 1953 raasde een noordwester storm over Nederland. Je moet wel ouder dan zeventig jaar zijn om je dat nog goed te kunnen herinneren. Niet alleen waaide het geweldig hard, maar er was ook een springvloed. Wind en vloed zorgden ervoor dat het water opgestuwd werd in de toenmalige zeearmen. Je hebt nogal wat fantasie nodig om je dat voor te stellen. Nu zijn bijna alle zeearmen afgesloten. Maar voor 1953 was de invloed van eb en vloed tot diep in het land te merken. Zelfs in Sprang-Capelle was die eb en vloed merkbaar. En helemaal in de winter bij harde wind en hoog water stond het water tot aan de Winterdijk.
Op deze avond wordt die ramp van 66 jaar geleden ons weer in herinnering gebracht.
 

Jaap Schoof uit watersnoodZierikzee zal deze lezing verzorgen. Zelf heeft hij die ramp meegemaakt toen hij nog woonde op de ouderlijke boerderij in Oosterland op Schouwen-Duiveland. Later werd hij vrijwilliger bij het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. In 2008 werd het museum vergroot en werd Jaap Schoof directeur van het museum. Het museum is gehuisvest in caissons waarmee het grote gat in de dijk bij Ouwerkerk gedicht werd. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen dit museum.
In de presentatie komen vele facetten die te maken hebben met die ramp naar voren. Is er een oorzaak van de ramp aan te wijzen? Hij laat ook beelden van de overstroming zien en wat voor gevolgen dit had. Na de ramp moest er natuurlijk hard gewerkt worden om de gaten in de dijken te dichten. Wat waren de gevolgen voor het overstroomde gebied? En hoe namen de bewoners weer de draad op?
Een van de gevolgen van de watersnoodramp is het Deltaplan. Een geweldig project waarbij bijna alle zeearmen afgesloten werden of bij hoog water en storm afgesloten kunnen worden. Het zeewater heeft weinig of geen invloed meer. Tot zelfs in Sprang-Capelle is niets meer van eb en vloed te merken. Dat was 1953 wel anders, toen sloeg het water nog over de Winterdijk.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging.
Niet-leden betalen € 4,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan onze penningmeester.