Ook voor de heemkundevereniging is het milieu erg belangrijk. Daarom zullen wij het geld besteden aan energiebesparende maatregelen voor ons gebouw.

Hierdoor hebben u en wij jarenlang profijt van de bijdrage.

Heemkundevereniging gaat voor het milieu.
De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte).
De Rabo bank helpt ons met de energietransitie; helpt u ons ook ?
Kijk snel in deze bijlage.