Expositie ’40-’45 ANNULLEERT de oorlogsjaren in Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik.

expositie 40 45DEZE EXPOSITIE IS GEANNULLEERD WEGENS maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

De Nederlandse maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus zijn aangescherpt en verlengd tot 1 juni.

Naast verlenging werden maatregelen ook aangescherpt.

Het kabinet gaat er strenger op toezien dat de bestaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden nageleefd. Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

 

De expositie is het resultaat van een samenwerking tussen de drie Heemkundekringen in de gemeente Waalwijk, het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (Salha), het Huis van Waalwijk en Kunstencentrum Waalwijk.
De expositie wordt gehouden in het Huis van Waalwijk, Raadhuisplein 2, in Waalwijk.Voor het publiek geopend van woensdag 8 april tot en met zondag 10 mei 2020. De expositie is gratis te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag, steeds in de middag van 13.00 tot 17.00 uur, met extra openstellingen op 13 april (Tweede Paasdag), 4 mei (Dodenherdenking) en 5 mei (Bevrijdingsdag). Ook zullen in die periode enkele lezingen worden gehouden.

De expositie is opgezet rondom een viertal thema’s: het thema vervolging besteedt aandacht aan het lot van met name de Joden woonachtig in de Langstraat: hun deportatie, vlucht- en onderduikpogingen. Rond het thema verzet wordt onder meer uitgebreid stilgestaan bij de verzetsgroep André. Ook de zogenaamde crossings waren in onze regio heel belangrijk in die tijd: de heimelijke en risicovolle verplaatsing over het water van mensen en goederen van Brabant naar Holland en omgekeerd. Het thema dagelijks leven zoemt in op de gevolgen van de oorlog op de inwoners van Waalwijk, zoals de schaarste aan goederen en de distributiekantoren. Maar ook aan zaken als het gevoel van onveiligheid door onderdrukking en represaille wordt aandacht besteed, alsook aan het gevaar van de zogenaamde ‘vliegende bommen’. Tenslotte wordt stilgestaan bij de feitelijke oorlogshandelingen, zoals de strijd om het Kapelsche Veer. En - uiteraard - aan de uiteindelijke bevrijding, voorafgegaan door de gruwelijke fusillade van burgemeester Moonen en de broers Hoffmans op woensdag 6 september 1944, aan de achterzijde van wat nu het Huis van Waalwijk is.

Tijdens schooldagen zal de expositie onder schooltijd ook bezocht worden door groepen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.