Jaren geleden is het uurwerk van de Hervormde Kerk van Sprang gerestaureerd. Dat precieze en haast kunstzinnige werk werd door schilder Hulst uit Sprang uitgevoerd. Van dat moeilijke werk zijn door Halbe Bisschop dia’s gemaakt. Die dia’s geven een mooi verslag van begin tot de voltooiing van de restauratie van de klok.Gepke Bisschop heeft alle dia’s geschonken aan onze vereniging. Hartelijk dank; wij zijn blij dat we een haast oog-getuigenverslag hebben van een mooi stukje vakmanschap met historische betekenis.
Alle dia’s zijn door Netty Waarts al op dvd gezet. De kwaliteit blijft dan beter bewaard.

overige 04