het woord is aan Wijnand KoningsJohan Rosenbrand sr. en Wijnand Konings waren regelmatig te vinden in de kelder van het gemeentehuis van Sprang-Capelle. Daar werd gesnuffeld in oude documenten, maar ook koffie gedronken. Burgemeester Buijnink voegde zich regelmatig bij het tweetal.“Wat verandert er toch veel en wat gaat er veel kennis verloren. Wat weten we over onze eigen geschiedenis? Wat blijft er voor ons nageslacht bewaard?” De ideeën om een heemkundevereniging op te richten waren geboren. Op 21 februari 1984 kwamen twaalf mannen bij elkaar om een heemkundevereniging op te richten. Er wordt een werkgroep gevormd bestaande uit Gerrit de Jong, Wijnand Konings, Mattheüs van Prooijen, Johan Rosenbrand en Cees Winterwerp. Oud-burgemeester Van Prooijen neemt het voortouw. En dan gaan de ontwikkelingen snel.De officiële oprichtingsdatum wordt 8 mei 1984, 10 weken na de eerste bijeenkomst; 17 mensen zijn ondertussen al lid. Er wordt een voorlopig bestuur gevormd.Op 29 augustus 1984 wordt een ledenwervingbijeenkomst gehouden. Op die avond melden zich 23 nieuwe leden. De algemene ledenvergadering van 13 november 1984 kiest het eerste officiële bestuur.De dames Haverhals–Willemsz en Dancewicz–Treffers en de heren Konings, Van Prooijen en Rosenbrand vormen het eerste bestuur. Op de foto hieronder zijn ze hard aan het werk.

Wanneer burgemeester Buijnink vraagt of de nieuwe vereniging het aandurft, een half jaar later al, om een tentoonstelling te organiseren vanwege de veertigste bevrijdingsdag, zegt men volmondig ja. En dat geeft een bekendheid aan de vereniging! Er komt zelfs een boekje over de Tweede Wereldoorlog. Wat een energie is er ingestopt om de vereniging uit te bouwen en te laten groeien.Tot op de dag van vandaag hebben we daar plezier van.