Regelmatig hebben we een gesprek met een lid van de heemkunde om meer te weten te komen over zijn of haar achtergrond. Soms gebruiken we deze rubriek ook om iemand de gelegenheid te geven iets over zich zelf of over zijn hobby's te vertellen.

Maak uw keuze uit de menulijst.