In november houdt Leon Baten een lezing over de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen voor de inwoners van Sprang-Capelle.
Hij wil zijn lezing toespitsen op de inwoners van Sprang-Capelle. Hij heeft ondertussen al wel een boek geschreven over hetzelfde onderwerp maar dan over Waspik. Hij heeft daar genoeg beeldmateriaal van. Maar van Sprang-Capelle heeft hij weinig of geen foto’s.
Vandaar de oproep aan onze leden om eens te kijken naar oude foto’s uit die tijd. Er moeten foto’s zijn van soldaten die hier ingekwartierd waren. Of foto’s van Belgische vluchtelingen. Laat eens aan de redactie van ‘Het Kostersluik’ weten als u zo’n foto bezit.
(Netty Waarts; tel. 0416-312210) Wij komen er een foto of scan van maken. De foto’s worden dan doorgestuurd naar Leon Baaten, die ze weer kan gebruiken bij de lezing. En die lezing wordt alleen maar interessanter wanneer die onderbouwd kan worden met foto’s uit ons eigen dorp.
Om u een idee te geven over welke foto’s het gaat, ziet u hier een voorbeeld. Op de foto staat de Friese soldaat Bosman met fiets waarop een mitrailleur gemonteerd is. Hij was in Sprang ingekwartierd.

fotos eerste wereldoorlog