Ruim 100 mensen zaten in Zidewinde aandachtig te luisteren naar Hans van den Eeden. Hans is de schrijver van het boek ‘Leve de Koning!’ Hij beschrijft in dat boek de rondreis die Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, maakte door Brabant en Zeeland in 1809. Het blijkt dat hij de wereldstad Sprang-Capelle moeilijk kon overslaan. Wel heel lang blijft de spreker bij deze koning hangen. Wij moeten er goed van doordrongen zijn dat Lodewijk Napoleon een belangrijke schakel geweest is bij het democratiseringsproces in ons land. De Franse invloed was overal merkbaar. Hans laat dat ook merken wanneer hij ons aanmoedigt om met z’n allen te zingen:
Hop, Marjanneke, stroop in het kanneke laat de poppetjes dansen.
Gisteren was er de prins in 't land en nu die kale Fransen. Marjanne verwijst naar het Franse symbool van de maagd Marianne en verder is het duidelijk dat het over de Franse tijd gaat en een vluchtende stadhouder prins Willem V.
Tweehonderd jaar koninkrijk HollandOver informatie hebben we niet te klagen die avond. Steeds onderbouw met mooie plaatsjes. Wel is me bijgebleven dat de Kozakken koning Willem I beschermden op het strand van Scheveningen waar hij zijn eerste voet aan wal zette. Even waande ik me in De Krim. Russen als bevrijders. Het kan verkeren! Ik zou zelf meer gehoord willen hebben over onze eerste koningen. Maar dat zat er niet in. Het was een tijd waarin België en Nederland nog één waren. Maar in 1831 was de scheiding al weer een feit onder Franse druk. Lang zijn de legers in Brabant nog gestationeerd geweest onder leiding van de latere koning Willem II. Op de foto is een kampement van die soldaten bij Dongen te zien. De lezing liep een beetje slordig af omdat onze geluidsinstallatie het af liet weten. Soms moeten we nieuwe batterijen bij de hand houden.