Iedereen was er. Ja, wie niet, ruim 200 belangstellenden werden geteld. Voorzitter Rien Visser heette ze allemaal welkom in een bomvolle, eigenlijk veel te kleine zaal van Zidewinde. Wat een belangstelling, natuurlijk van onze eigen leden, de vele direct betrokkenen uit de Capelsedreef, de belangstellenden uit de buurt en de geïnteresseerden uit de regio.

Van verre waren ze zelfs gekomen, ook zij wilden er bij zijn. Ook zij hadden Piet Konings informatie verstrekt voor zijn boek.  Bij de interviews kwam er veel los en honderden foto’s werden geschonken of in bruikleen gegeven.
Piet’s langdurig speurwerk, vooral in de archieven, bracht veel aan het licht en veel werd hem  nu duidelijk.  Het verleden ging voor hem leven.  Nu ook bij ons natuurlijk door zijn deskundige, enthousiaste uiteenzetting met situatiekaarten, de verhalen en de foto’s.  Wij zagen de vroegere bewoners voorbij komen, hun kinderen en kleinkinderen, de bakkers, de slagers, de boeren en al die anderen uit de al lang vervlogen jaren.
Piet Konings geboren en getogen in en om de Capelsedreef was vanavond in zijn element. Wij natuurlijk ook, het is immers ook allemaal van ons!  Wat een Sprokkels, wat een herinneringen. Maar er komt meer, veel meer. Dit unieke document, zijn unieke boek,
“Sprokkels uit de Capelsedreef “ ligt op ons te wachten. We verheugen ons er op.  
12 september a.s. bij de start van de Open Monumentendag zal Piet Konings’  boek officieel  gepresenteerd worden