Onze vereniging, in samenwerking met de stichting  ” Capelle 750 jaar” zou maandagavond 27 augustus in Zidewinde het spits afbijten. Alle leden hadden een uitnodiging en het beloofde een interessante avond te worden. Nou, dat werd het. ”Op reis door de geschiedenis van Capelle.” De deuren van de grote zaal gingen om zeven uur open en de eerste bezoekers kwamen meteen al binnen voor een goede plaats. Even na achten viel het startschot.  De Grote Zaal was bijna vol. Ruim 300 belangstellenden telde Teun van der Galiën, waarvan ongeveer 200 Capellenaren. Maar ja, wat wil je!  En trots dat ze waren. Wij  750  jaar. Je zag het, je hoorde het.

De reisleider van deze avond was drs. J.M. Rosendaal, sinds jaren redactielid van ons halfjaarlijks tijdschrift “Bruggeske” . Hij trappelde vol ongeduld.  Wanneer mag ik nou?  Begrijpelijk, hij moest immers in ongeveer één uur een lezing houden over 750 jaar Capelle!    En wat is er veel gebeurd in al die jaren!  Ongeveer 25 generaties lang!  Gelukkig was zijn voordracht in drie tijdsperioden geplaatst. Dat hield alles toch wat helder. Het was interessant en wat is er soms gelachen. Vaak minder mooie herinneringen, maar ook veel leuke werden weer opgeroepen. Zo maar een greep. De grote stormvloed. De legering, de inkwartiering en de rooftochten van de legers in de Tachtigjarige Oorlog.  Enkele vanouds bekende Capelse families kwamen voorbij o.a. de families Middelkoop, Van Raveschot, van Gent,  Schrevel,  Hoefnagel. De V1 die het oude raadhuis van Capelle compleet verwoestte.  De verzetsgroep “André” vanzelfsprekend.  Ook de strenge directrice van de Christelijke Landbouw en Huishoudschool juffrouw Rijken zagen velen weer voor zich.   De voorzitter van de Stichting Capelle 750 jaar, de heer Uittenhout  gaf eerst een heldere uiteenzetting van wat er zoal in Capelle  in de feestweek te gebeuren stond. Daarna  begroette onze voorzitter de heer  Rien Visser met zijn welkomstwoorden alle aanwezigen, met name de genodigden. Ook onze nieuwe burgemeester drs. A.M.P. Kleijngeld was er. Hij kreeg een speciaal welkomstwoord en terecht, want hij zou immers het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de bijzondere uitgave van ” Bruggeske”, een uitgave van onze Heemkundevereniging waarin  erg veel over de geschiedenis van Capelle.

Later op de avond bij de officiële uitreiking ervan door onze voorzitter de heer Visser sprak burgemeester Kleijngeld  zijn dank uit voor deze fraaie en gedenkwaardige uitgave. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik zich in een heldere uiteenzetting als onze nieuwe burgemeester én als een van ons te presenteren. Zijn mededeling bij het muzikaal feestontbijt zaterdag in Capelle aanwezig te zijn en nog wel met drie wethouders en hun echtgenotes ontlokte een applaus. Na de aangeboden  koffie vermaakte grapjas Harry Hens ons nog enige tijd met zijn humor en “zijn” levenswijsheden. Nou ja.

De feestweek 750 jaar Capelle was begonnen..