Op dinsdag 19 maart 2019 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ in samenwerking met de 'Stichting Zidewinde' een bijzondere lezing. De lezing wordt gehouden in de Vrijhoeve-zaal van het Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

Het is om twee redenen een bijzonder lezing.
De eerste is de persoon die deze lezing verzorgt. De voordracht wordt gehouden door Wim Daniëls en gaat over twee van zijn recente boeken: de lagere school en de mulo.
De tweede reden is de jongste uitgave van het Sprang-Capelse heemkundetijdschrift ‘Bruggeske’. In dat tijdschrift worden alle Sprang-Capelse scholen beschreven vanaf hun oprichting tot vandaag.
Velen uit Sprang-Capelle zullen het tijdschrift snel door gebladerd hebben naar de bladzijden waar de school beschreven wordt, waar ze op gezeten hebben. En eerlijk is eerlijk, u was toch het meest nieuwsgierig naar de tijd toen de basisschool nog lagere school heette. Er is natuurlijk ook gezocht naar oude klassenfoto’s. Daar stond wellicht vader of moeder of zeker opa en oma op. Zal er gezucht zijn met de woorden ‘die goeie ouwe tijd’ of zijn we trots op onze huidige basisscholen?
Een ding is zeker, dat in die tijd van de lagere school alles nog heel anders was.
Sprang-Capelle was ook een huishoudschool en een mulo rijk. En voor de ambachtsschool moest iedereen naar Waalwijk. Hoe was dat in die tijd?Bij bovenstaande past natuurlijk prima een lezing van Wim Daniëls over de lagere school en de mulo. En wie Wim Daniëls kent, weet dat het een lezing wordt met een vrolijke noot. Wim is bekend van radio en tv. Vol humor kan hij allerlei onderwerpen ter sprake brengen.
Kon. Julianaschool Sprang Capelle CustomOp de lagere school zat je nog in overvolle klassen. In banken die aan elkaar vast zaten; dus een kringgesprek ging niet zo gemakkelijk.
En er werd nog met een kroontjespen geschreven met alle gevolgen van dien. Vlekken in je schrift waar de meester of juf boos om werd.

In zijn voordracht bespreekt Wim Daniëls de start en de voortgang van zowel de lagere school als de mulo. Was de mulo niet de carrièreschool voor het ‘gewone volk’? Wanneer kwam de leerplicht er? Hoe verhield de mulo zich tot het middelbaar onderwijs, zoals de hbs en de mms? Welke rol speelden de huishoudschool en de ambachtsschool in het geheel?
Het wordt weer een boeiende avond.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging. Niet-leden betalen € 8,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan onze penningmeester.