Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik herdenken oorlogsslachtoffers

Eind oktober 2019 herdenken wij dat het 75 jaar geleden is dat onze streek werd bevrijd. In dat kader worden allerlei activiteiten ontplooid, landelijk, regionaal en lokaal. Ook Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik staan in het herdenkingsjaar stil bij de oorlogsslachtoffers uit de drie kernen.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2019

Zie onze agenda