Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Op maandag 3 februari 2020 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar eerste lezing in het nieuwe jaar over het ontstaan van de Maasroute of de A59.

Zaterdag 5 oktober nam de Heemkundevereniging Sprang-Capelle, onder grote belangstelling, haar nieuwe onderkomen in gebruik.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2020

Zie onze agenda