Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

www.heemkundesprangcapelle.nl is een belangrijk informatiekanaal van de vereniging. Als webmaster zit jij achter de knoppen van de website.

Iedere donderdagmiddag is ons Nieuwe Huis geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle geeft aandacht aan het verleden, maar ook aan het heden en de toekomst van Sprang-Capelle. Haar jaarprogramma bevat naast lezingen en excursies ook de uitgave van een heemkundig tijdschrift: het ‘Bruggeske’.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2019

Zie onze agenda