Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle heeft weer een uitgave verzorgd van hun tijdschrift “Bruggeske”

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat.

Afgelopen jaar kreeg ik op een zeker moment last van plaatsvervangende schaamte.

Bezoek aan ‘Ons Heem’ wordt weer mogelijk op donderdagmiddagen en

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2021

Zie onze agenda (rechts)