Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de Heemkunde Sprang-Capelle

Religieuze grens Kaatsheuvel/Sprang Capelle een hoofdrolspeler.

Een collage van de herdenking 4 en 5 mei 2020 in Sprang-Capelle

Expositie ’40-’45 ANNULLEERT de oorlogsjaren in Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik.

indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Jaarprogramma 2020

Zie onze agenda