indexWe hebben al eens eerder een oproep gedaan aan de leden om hun emailadres bij onze secretaris bekend te maken.Van de meer dan 500 leden hebben we nog geen 100 adressen binnen gekregen.

Daarom nog maar eens een oproep om uw emailadres op te sturen naar de Heemkunde Sprang-Capelle. Dat kan door naar dit adres een kort berichtje te sturen.In de geest: ‘Hier is mijn emailadres’. Klaar. Ik haal dan het adres wel uit het verzonden berichtje. Waarom de emailadressen van onze leden?
De adressen zijn te gebruiken als snel alle leden geïnformeerd moeten worden. Maar voorlopig zitten we nog aan het papier
vast.