Op woensdag 3 mei 2017 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar derde lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Oranjevereniging Wilhelmina. De Oranjevereniging organiseert altijd op 4 mei de Dodenherdenking bij het Jan de Rooij monument in Sprang. De lezing past goed bij de intenties om te gedenken. Gedenken is het weer in het heden halen van wat vroeger gebeurd is, op zo’n manier dat het een plaats krijgt in ons leven nu. Dat pro-beren we op 3 mei te doen. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Teerhofer en LevyHerman Teerhöfer heeft 71 overlevenden van Auschwitz geïnterviewd in Nederland, België, Duitsland, Israël en Engeland. Dat heeft hij in de afgelopen zes jaar gedaan. In de lezingLeven met en na Auschwitz Mobile doet Herman verslag van de interviews en gaat hierbij in op de vraag waaruit mensen kracht putten in dergelijke extreme omstandigheden. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe deze mensen om zijn gegaan met hun traumatische ervaringen en zin gegeven hebben aan hun verdere le-ven. Aan de hand van korte interviewfragmenten die Herman met Nederlandse Auschwitzover-levenden gehouden heeft, licht hij toe hoe zij zich geestelijk staande hebben gehouden in Auschwitz en verschillende andere kampen, balancerend tussen hoop en vrees. Hun levensver-haal vormt het uitgangspunt. De unieke getuigenissen zijn voorbeelden van het zoeken naar krachtbronnen om weerstand te bieden aan existentieel zinverlies. Hun levenskracht kan een voorbeeld zijn voor ons. Hun getuigenissen vormen ook een appèl tegen discriminatie en voor meer tolerantie in onze huidige samenleving. Vrede blijft een breekbaar begrip. Herman kan levendig en gepassioneerd vertellen, afgewisseld met audiovisuele videofragmenten.

Herman Teerhöfer (1975) is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in drie verpleeg-huizen in Tilburg. Zowel professioneel als privé zeer begaan met de vraag hoe mensen zin ge-ven aan hun leven en waar mensen kracht uit putten, met name onder moeilijke omstandigheden. Hij heeft pastoraaltheologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft een tweejarige postacademische klinische pastorale vorming afgerond aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging. Ook is de lezing gratis voor de donateurs van de Oranjevereniging Wilhelmina.

Gasten zijn hartelijk welkom en betalen € 4,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan onze penningmeester.