Archeologie is een beetje een ondergeschoven kindje in onze verenging. Maar daar komt verandering in. In april 2018 organiseren de drie heemkundeverenigingen uit de gemeente Waalwijk een grote archeologie tentoonstelling in het Huis van Waalwijk. Het wordt een tentoonstelling die de geschiedenis vertelt van de oorspronkelijke dorpjes en nederzettingen die sinds 1996 samen de gemeente Waalwijk vormen.

Bezoekers kunnen als het ware door een groot gedeelte van de in 2010 verschenen canon van Waalwijk wandelen. Met eigen ogen zijn dat allerlei gebruiks- en andere voorwerpen te bekijken die in de loop der jaren in de bodem gevonden zijn.

Archeologie De voorwerpen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de heemkundeverenigingen en het Provinciaal Depot Bodemvondsten. Op de foto is een bodemvondst uit Sprang-Capelle te zien. Misschien is dit wel de enige bekende.
Heeft u misschien in uw eigen tuin of op een andere plek een mooie bodemvondst gedaan? En bent u bereid om die tentoon te stellen? Laat het ons weten! U kunt met Koos Nieuwenhuizen contact opnemen; telefoon 0416-277386.