Op maandag 11 december 2017 organiseert de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar vijfde en tevens laatste lezing van het jaar. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het cultureel centrum ‘Zidewinde’, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle en begint om 20.00 uur.

Bijna iedereen is wel eens in het Biesboschmuseum geweest. Rijdend over de Bandijk van Werkendam naar de Kop van ’t Land zag je aan je linkerhand uitgestrekte landbouwgronden. Maar die zijn er bijna niet meer. Als je geluk hebt, zie je nu waterbuffels of Konikpaarden. Hoe is dat zover gekomen?

Jaques van der Neut, boswachter bij Staatsbosbeheer, kan ons daar alles over vertellen. Hij heeft die ontwikkeling vanaf het begin tot het eind meegemaakt.
BiesboschVruchtbare kleigrond veranderen in een natuurgebied dat doe je niet zomaar. Dat heeft van alles te maken met nieuwe plannen die Rijkswaterstaat gemaakt heeft om ons beter tegen het hoge water te beschermen.
Het denken is gestart na de hoge waterstanden in de rivieren Rijn en Maas in 1993 en 1995. Het plan ‘Ruimte voor de rivier’ werd bedacht. Dichtbij huis zien we daar ook het resultaat van in de Overdiepsepolder.
Er is heel wat afgegraven en klei verplaatst in de Noordwaard van de Biesbosch. Oude kreken en stroomgeulen zijn hersteld. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels allemaal in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater. Het landschap dat nu overblijft is de eerste aanzet tot herstel van het oude Biesboschlandschap.
Op delen die zich spontaan mogen ontwikkelen, ontstaan mogelijkheden voor karakteristieke pioniervegetatie met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid.. Op en rond ondiepe waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigden zich twee paartjes zeearenden in het gebied; een unicum voor ons land. In 2017 hebben zelfs twee paartjes visarenden zes jongen groot gebracht! Evens een unicum.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging.
De entreeprijs voor niet-leden en niet-donateurs is € 4,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan de penningmeester.