Opgegraven verleden gemeente Waalwijk

In Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik wordt door de heemkundekringen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de archeologietentoonstelling die van 14 t/m 22 april aanstaande plaatsvindt in het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis) aan het Raadhuisplein te Waalwijk.

Aan de hand van bijzondere bodemvondsten uit de regio wordt tijdens die tentoonstelling de geschiedenis verteld van de dorpjes die sinds 1997 samen de gemeente Waalwijk vormen. De archeologische vondsten die geëxposeerd worden, zijn zowel afkomstig uit privé-collecties als uit de verzamelingen van de heemkundekringen en het Provinciaal Depot Bodemvondsten uit ’s-Hertogenbosch.

Naast objecten die zonder meer heel bijzonder genoemd mogen worden, worden bijvoorbeeld ook diverse gebruiksvoorwerpen uit het leven van alle dag tentoongesteld. U kunt dan met eigen ogen zien dat de vorm van bijvoorbeeld een kam of een wasknijper door de eeuwen heen niet zoveel veranderd is.

Met dank aan diverse particulieren, archieven en musea wordt tijdens deze expositie ook een groot aantal prachtige kaarten en andere fraaie afbeeldingen getoond en zijn fotoreportages van diverse opgravingen in de gemeente te bekijken.

Opgraving Besoijen

Houdt alvast een middagje vrij in uw agenda. De toegang is gratis en binnenkort volgt meer informatie. Wilt u contact opnemen met de organisatie omdat u bijvoorbeeld zelf nog over een mooie bodemvondst beschikt of een vraag heeft, stuur dan een email aan een van de heemkundekringen.

U vindt de adressen op de websites: www.heemkundesprangcapelle.nl, www.erstelinghe.nl, www.goedespoorwaspik.nl.