Het doet ons goed u te kunnen melden dat ‘Ons Heem’ weer OPEN is tussen 14.00 en 16.00 uur voor bezoek op donderdagmiddag en op zaterdagmiddag.

Wel wordt u gevraagd bij het verplaatsen uw handen te desinfecteren en zo nodig gepaste afstand te bewaren t.o.v. andere bezoekers.
Wij zijn elke donderdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur open.

Ook elke 1e zaterdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur zijn we open!!

Wij hopen u graag te zien op donderdagmiddag, maar ook op zaterdagmiddag!!

TOT ZIENS!!

ons heem