We gaan weer uw kennis van oude foto’s testen.

In die goeie ouwe tijd werden de oudjes in de watten gelegd. Willem Drees had net de AOW geregeld.
Senioren waren in die tijd nog gewoon bejaarden. En de oude mensen gingen nog gewoon naar een bejaardentehuis. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw worden er nog dagtochten georganiseerd voor de bejaarden. In Sprang-Capelle was er het Comité voor Ouden van Dagen die die dagtochtjes organiseerden. En dat was een feest en niet alleen voor de bejaarden.
Men ging toen nog met eigen auto van vrijwilligers vol met oudere gasten. Bij terugkomst werd men bij de kiosk in Capelle opgevangen. De muziekvereniging ‘Kunst en Arbeid zorgde voor een muzikaal welkom.

Later werden de reisje per bus gedaan. Maar daar zaten geen ouden van dagen meer in, dat waren bejaarden geworden. En nu reist men met volle bussen met senioren. What’s in a name?
Maar genoeg over ouden van dagen, bejaarden en senioren.
Wij willen graag weten wie er op bijgaande foto staan? De aandachtige kijker ziet al snel dat er twee mannen op staan en 12 vrouwen, waarschijnlijk vormden zij het bovengenoemde comité.
De man in het midden is een bekende Capellenaar. Maar de rest ……

Comitè Ouden v Dagen jaren50