overlijdenJandeRooij

Die Genannten wurden am 6.1.1945 in Amsteram standrechtlich erschossen.

Jan de Rooij geboren 20 augustus 1923 in Sprang, overleden 6 januari 1945 in Amsterdam
“Held van De Langstraat”
Het grootste gedeelte van zijn leven woonde hij op het Oosteind, hemelsbreed ongeveer 100 meter verwijderd van de plaats waar nu het verzetsmonument staat. Hij was de zoon van Christiaan Lambert de Rooij en Elisabeth de Rooij-Timmermans. Nadat hij zich onttrokken had aan tewerkstelling in Duitsland, meldde Jan zich aan bij Groep André, een lokale verzetsorganisatie. Om ervoor te zorgen dat de geallieerden op de hoogte waren van wat er zich achter het front afspeelde, werden twee spionnen met zender naar het land van Heusden en Altena gestuurd. Eén van hen was Jan de Rooij. Hij vond onderdak bij boer Johan Koekkoek en zijn vrouw in Dussen. Op de hooizolder van het schuurtje bij de boerderij installeerde hij de zender. Hij had rechtstreeks radiocontact met de zender/ontvanger in het oude raadhuis van Capelle. Hier waren bij toerbeurt Ad Schoorl en Dick Flemming paraat om de berichten van de overkant op te vangen. December 1944 Jan seinde gegevens van het Duitse front en de troepen door naar Capelle. Enkele dagen voor Kerstmis deed Jan een alarmerende ontdekking. Een grote Duitse troepenmacht werd samengesteld in het land van Heusden en Altena en wilde naar het zuiden oprukken om het Ardennenoffensief te steunen. Hij gaf ook de precieze locaties van de Duitse geschutstellingen door. ’s Ochtends vroeg kreeg Dick Flemming door: ‘dat ze één dezer dagen een tegenaanval gaan doen en dat ze de Maas oversteken’. Op hetzelfde moment viel een V1 op het oude raadhuis en vernielde het gehele gebouw. Dick Flemming raakte hierbij zwaar gewond. Toch wist hij het papier aan overbuurman Sip Vos te geven, die het naar Kapitein André bracht en zo kwam de boodschap bij een geallieerde generaal in Eindhoven. Tijdens de volgende kerstdagen namen de geallieerden de overkant van de Bergsche Maas hevig onder vuur. Drie dagen lang bulderden de tanks en artillerie. De woedende Duitsers gingen op onderzoek uit en vonden uiteindelijk de zender op de hooizolder bij Johan Koekkoek. Zij dreigden het onschuldige boerengezin en een toevallige bezoeker te doden. Jan de Rooij hoorde wat er gaande was en heeft zich toen vrijwillig gemeld, de schuld op zich genomen en daarmee het leven van deze boerenfamilie gespaard. Hij werd gevangen gezet en naar Amsterdam gebracht. Hij heeft niemand van de verzetsgroep verraden. Uiteindelijk is hij op 6 januari 1945 gefusilleerd.
Over het nut en de betekenis van het doorgeseinde spionagebericht bestaat enige discussie. Maar vast staat dat Jan de Rooij de gegijzelden bij de familie Koekkoek redde door zich aan te geven en niet minder belangrijk is, dat hij de groep André redde door niet ‘door te slaan’.
Daarom terecht genoemd: ‘De held van De Langstraat’.
Onthulling Jan de Rooijmonument (20 november 1954)
Ontwerper: Federico Antonio Carasso (1899-1969)
Het monument voor Jan de Rooy in Sprang-Capelle is een bronzen beeld van een geboeide, achterovervallende vrouwenfiguur. Het monument is geplaatst aan de Tilburgseweg te Sprang-Capelle.