Abonnementen: leden van de heemkundekring ontvangen “Bruggeske” gratis. Natuurlijke personen in
Sprang-Capelle kunnen “Bruggeske” slechts verkrijgen via het lidmaatschap van onze vereniging.
Voor instellingen en rechtpersonen alsmede voor natuurlijke personen buiten Sprang-Capelle
woonachtig, bedraagt het abonnementsgeld € 27,00 per jaar inclusief verzendkosten.
Voor abonnees in Europa € 27,00 en voor abonnees buiten Europa € 33,00 per jaar, inclusief
verzendkosten te voldoen op de aangegeven wijze. Aanmeldingen voor abonnementen kunnen plaats
vinden bij het secretariaat van de vereniging.