Rond deze genoemde dorpen lagen de steden Geertruidenberg en Waalwijk en de woeste gronden onder en nabij Oosterhout en Dongen. Het bezit van dit gebied vormde een voortdu-ende bron van twisten tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant. In 1304 trok hertog Jan van Brabant naar Geertruidenberg

om zijn verloren gezag te herwinnen. Uiteindelijk werden de twisten tussen de beide vorsten beslecht en de grenzen tussen de twee gewesten nader vastgesteld en wel in 1325 en 1388.De grens tussen Holland en Brabant liep vanaf toen zó dat Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Oosterhout tot Brabant behoorden en het hele gebied daartussen en ten noorden ervan tot Holland. In dit Hollands gebied, ressorterend onder Dordrecht dat zich het recht van hoofdstad van Zuid-Holland aanmatigde, vormden de dorpen Hoge en Lage Zwaluwe, Drimmelen en Standhazen, Raamsdonk, Waspik, Capelle, Sprang, Besoyen,’s-Gravenmoer, Dussen-Muilkerk, Dussen-Munsterkerk en Werkendam voornamelijk voor de belastingen een een-heid.
Toen de wijze van omslag der belastingen veranderde in 1542, gingen de dorpen Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoyen, Sprang en ’s-Gravenmoer in nauwer verband samenwerken. Voor het eerst worden ze in 1542 de zes Hollandse dorpen genoemd. Tot er in 1813 een nieuwe situatie ontstaat.In 1789 is de Franse Revolutie uitgebroken. Eerst werden de Zuidelijke Nederlanden veroverd en daarna de noordelijke. In 1806 stelde de Franse keizer Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon aan tot koning. In 1810 zette Napoleon zijn broer af. In 1813 kwam de wereldheerser ten val. In 1813 werden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, die eeuwen van elkaar gescheiden waren, weer samengevoegd. De eerste koning was Willem I, die na de val van Napoleon, op 30 november 1813 vanuit Engeland naar Nederland terugkeerde. Op 2 december werd hij te Amsterdam uitgeroepen tot soevereine vorst van het vrije Nederland bestaande uit Nederland en België.

edu toennederlandOpdracht: Ga op oude kaarten na hoe onze streek er vroeger uitzag. Welke veranderingen vallen op? Breng een bezoek aan het gemeentearchief, daar worden o.a. veel oude landkaarten bewaard en daar is
veel op te ontdekken.Wanneer we op een oude landkaart kijken zien we dat ons land er niet alleen anders uitzag, maar ook de grenzen waren anders. Dit geldt natuurlijk ook het gebied waar wij nu wonen. In het verleden spraken we nog niet van Nederland. Wij behoorden bij het graafschap Holland. Graaf Willem III was hier de baas. De hoofdstad van dit gebied was toen Dordrecht, hier zetelden ook de medebestuurders van dit graafschap. Het gedeelte van dit graafschap Holland waar wij woonden, werd de Grote Waard genoemd. De zuidgrens van de Grote Waard is tevens de grens van het graafschap Holland en werd gevormd door de huidige Zuidhollandsedijk, wij noemen deze oude dijk ook wel de Loonsedijk. Ten zuiden van deze Zuidhollandsedijk lag het hertogdom Brabant. Aan de zuidkant van de Grote Waard lagen de dorpen Raamsdonk, Waspik, ’s-Gravenmoer, Capelle, Sprang, Besoyen, Hoge en Lage Zwaluwe, Drimmelen, Standhazen, Dussen-Muilkerk, Dussen-Munsterkerk en Werkendam. Deze behoorden tot 1542 tot de dorpen aan de moerkant. De dorpen die aan de kant van Dordrecht lagen werden de dorpen aan
de kleikant genoemd