Wie vraagt zich nooit eens af waar de naam van ons dorp ‘Sprang-Capelle’ vandaan komt? Waarom zijn er in ons dorp en omgeving zoveel namen met ‘vaart’? Wie heeft de naam Wendelnesseweg bedacht? Dit geldt ook voor het landschap waarin we wonen. Hier komen we namen tegen die ons nu

vreemd in de oren klinken b.v. driesen, dellen enz.. Hetzelfde geldt voor planten met namen als molentjes, kierewietjes, maar ook vogels zoals mospieper, biediefke enz. Er zijn veel woorden die te maken hebben met het verleden, namen die onze voorouders hebben gegeven aan hun land, de vogels en planten, zoogdieren en vissen maar ook aan allerlei voorwerpen, gereedschappen en gebruiken.
Zo hebben onze voorouders ook het landschap gevormd waar wij nu in wonen. Deze landschapsvorm heeft de naam slagenlandschap gekregen.De vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle e.o. heeft het initiatief genomen om in de vorm van een lesprogramma voor jongeren een bijdrage te leveren tot meer belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp en het landschap waarin wij wonen. Met dit verhaal en opdrachten en suggesties wil ik iets vertellen hoe dit landschap eeuwen geleden is ontstaan en wat wij als
erfgoed hebben gekregen van onze voorouders, die hier geleefd, gewoond en gewerkt hebben. Ik wil ook iets vertellen over de natuur die wij hier hebben en waarom deze zo bijzonder is. Tot slot sta ik stil bij de situatie zoals die nu is en ik kijk even naar de toekomst.


Ad Wagemakers, januari 2007.

In februari 2008 is de tekst op sommige plaatsen aangepast.

Ad Wagemakers