De heemkundevereniging houdt op donderdag 5 september, een lezing/ dialoogavond. 75 jaar na ‘Dolle dinsdag’ Een goed gelegenheid om de gebeurtenissen in Sprang-Capelle en Waalwijk rond 4-6 september 1944 eens onder de loep te nemen.

Drie personen: Inge Boezer-Jansen, dr. Jack Didden en Piet Pruijssers wisselen met elkaar van gedachte over die periode.
oorlogskrant1Herinneringen aan de oorlog herzien?
Op en rond Dolle Dinsdag, 5 september 1944, spelen zich in heel Nederland emotionele taferelen af. Er zijn berichten dat het land nu elk moment bevrijd kan worden van de Duitse bezetting. Het valse radiobericht dat Breda bevrijd is, zorgt voor veel euforie. Vlaggen en oranje vaandels worden tevoorschijn gehaald. Onder NSB'ers en andere collaborateurs breekt paniek uit. Dan komt de mededeling dat het bericht onjuist is. Het worden verwarrende dagen.
Ook in onze omgeving gebeuren er allerlei aangrijpende en onverwachte dingen. Mensen worden overmoedig. Landwachters worden door verzetsmensen en anderen opgepakt en vastgezet in een boerderij in Capelle.
Op 6 september, de dag na Dolle Dinsdag worden in Waalwijk burgemeester Moonen en de broers Hoffmans ter dood veroordeeld door een SS-officier. Zij worden achter het gemeentehuis gefusilleerd. Vincent Hoffmans overleeft de executie.
Een Sprang-Capellenaar die bij de landwacht is aangesloten, Jan Boezer 28 jaar oud, vader van drie kinderen en onwetend dat er nog een kind op komst is, wordt ‘vermist’.
De leden van de verzetsgroep André verlaten het dorp.

Wat is er hier nu allemaal gebeurd en wat hebben bovenstaande gebeurtenissen met elkaar te maken? En zijn de verhalen die wij kennen wel de werkelijkheid? Of worden er misschien zaken verzwegen? Moeten wij 75 jaar na dato onze herinneringen herzien of aanvullen?
Wat is goed en wat is fout? Waren de verhoudingen wel zo zwart–wit tijdens de bezetting?

Hierover zullen wij met dr. Jack Didden, die veel geschreven heeft over deze periode in de Langstraat, van gedachten wisselen. Jack heeft in het verleden ook veel leden van de verzetsgroep André gesproken.
Daarna zal Piet Pruijssers een korte inleiding houden over 5 september in Sprang-Capelle en er wordt een verkorte EO-documentaire uit 2002 vertoond, waarin Jan Boezer jr., die zijn vader niet heeft gekend, vertelt over de invloed van deze gebeurtenissen op zijn leven. Jan is helaas in april jl. overleden en heeft grafsteen Boezer1voor zijn overlijden zijn echtgenote Inge gevraagd, deze avond zijn plaats in te nemen en kort zijn levensverhaal te vertellen. Erg aangrijpend om te horen over een leven dat getekend wordt door keuzes van een vader, die hij nooit heeft gekend. Maar ook over het proces om te kunnen vergeven.

U begrijpt deze avond wordt een gevoelig onderwerp besproken. Wij vinden dat 75 jaar later, met respect hierover besproken moet kunnen worden. Wellicht wordt de geschiedschrijving over deze gebeurtenissen meer volledig, dan tot nu toe is vastgelegd.