In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

 

Websites bevatten vaak waardevolle informatie.Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De Koninklijke Bibliotheek ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en logo konze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico's.

Om die reden zal de Koninklijke Bibliotheek de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.

Deze website zal duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de Koninklijke Bibliotheek.