5 april 2022 zijn onze voorzitter Piet Pruijssers en onze secretaris Hans Bakkennist afgetreden.

Wim Konings heeft zich bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.

Hieronder vindt u de foto's van het afscheid van P. Pruijssers en H. Bakkenist.
Een foto van het 'oude' bestuur en het 'nieuwe' bestuur.

Afscheid P. Pruijserskopie Afscheid H. Bakkenistkopie
Bestuur tot en met 5 april 2022kopie Nieuwe bestuur vanaf 5 april 2022kopie

Bij de Heemkunde waren er weer verschillende jubilarissen.
Het lidmaatschapsjubileum gaat uit bij 25-jarig lidmaatschap.
We laten dat niet zomaar voorbij gaan. We zijn natuurlijk blij met onze trouwe leden!
Leden die 25 jaar lid zijn van de Heemkundevereniging Sprang-Capelle worden op de Algemene Ledenvergadering onderscheiden met een 'Oorkonde' en een cadeaubon.

Hieronder de foto van de jubilarissen van het jaar 2022.

Jubilarissen 2022 website

    

Dialectwebsite! Klik op onderstaande link voor Dialect SrangCapelle.

Sprang-Capelle (dialectsprangcapelle.nl)