Nieuw- jaars- gedigt
Op het jaar 1731Als den Haan begint te kraayen
Maakt dat gij dan ras op staat
Om wat te stoppen ofte naayen
Of als onze ratel slaat
Maakt dat gij uw Vrouw behaagd
Weest niet wreet of quaat van Zinne
Tegen baas of tegen Vrouw
Want daar is niet bij te winne
Deze les die geef ik jouw
Weest dienstbaar aan Juffer en Heer
Tot Nieuwjaar zo krijgt gij meerHet gedicht werd opgedragen aan Hare Weledele en Agtbare Heeren, Borgemeesteren, Schepenen en Raaden en daarnaast aan alle koop-luyden, borgeren en inwoonders van een wijtvermaarde koopstad.Het is al eeuwen oud, een goede gewoonte, dat aan het begin van elk jaar goede wensen en voornemens in woord of geschrift worden uitgewisseld,
Zo ook in bovenstaand gedicht uit 1731 waarin man en vrouw de “les wordt gelezen”, maar vooral hoe een goede harmonie tussen mensen kan worden bereikt of in stand kan worden gehouden.
Met een zelfde intentie doch eigentijds wenst de redactie al haar lezers van Bruggeske een gezond en voorspoedig 2007.De Redactie