Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

1: Wie koning Willem eeft en mint,
Die zinge met ons mëe,
Wie't huis Oranje is ten vrind
Verheff met ons't hoezee;
Die zinge lieflijk zacht en zoet,
Op Neerlands melodie
Die juich met ons uit vol gemoed
Lang leve Willem drie

2: Die bid deez bede met ons mee
Geslaakt uit volle borst
Geef God den lande rusten
Geef wijsheid aan den vorst
Geef hem kan't zÍjn nog langen tijd
Te heerschen over't land
Omgeef zijn troon met wijs beleid

3: Wie koning Willem eert en mint
Wie God den Heere vreest
Als is hij nog als wijs een kind
Die juiche op dit feest
Die blijv met ons deez eed gestand
Die in ons zange ruisch
Wij zweeren trouw aan Nederland
En aan 't Oranjehuis

4: En zijn wij groot en dreigt de nood
Ons land of Vorstenhuis
AI dreigt ons dan ook lood en dood
Dan blijven wij niet thuis
Dan strijden wij en zijn niet bang

Wat of men hoor en zie
Wij strijden dan voor't land voor Sprang
Met God voor Willem drie

H.A. Platteel
Sprang 16 februari 1870
In het archief van de Heruormde kerk in Sprang vond ik (redactie: met ik wordt Tèun Vos als de schrijver van dezebijdrage aan het Bruggeske bedoeld) een aantaljaren geledeneen Sprangs Volkslied. Natuurlijk met de pen geschreven enondertekend door H.A. Platteel. Ik denk dat weinigen van het bestaan van het lied aflruisten. Het lied is geschreven tergelegenheid van de verjaardag van koning Willem IïI op 19 februari 1870. Uit het lied geeft de schrijver blijk van zijn liefde voor het koningshuis en zijn trouw aan God, vaderlanden Sprang. Nieuwsgierig wie de schrijver van het lied was, ging ik opzoek naar meer gegevens soms met ondersteuning van anderen.
Koning Willem III van oranje en Koningin Sophie Zilver.nl(Foto: Willem III en Sophia) Over de schrijver van het lied: De schrijver van het lied blijkt te zijn Hendrikus Antonie PlatLeel, geboren te Sprang op 26 mei 1856. Hij is gedoopt in de Sprangse kerk als zoon van Jacobus Johannes Platteel en Adriana Verheijden. Nog vijf andere kinderen werden er naast de schrijver uit dit gezin geboren en gedoopt in Sprang. De ongehuwde Hendrikus Antonie Platteel vertrekt op 23 april 1887 vanuit Sprang naar het dorp Capelle en gaat inwonen bij zijn zuster Anna Hendrika Verheijden-Platteel op het adres Kom C 196. Anna is dan al weduwe. Haar woning stond in de Schoolstraat in Capelle, twee huizen ten noorden van het huis van notaris Middelkoop. Hendrikus Antonie is overledenop 16 februari 1927 te Sprang-Capelle. c8e5e90eb860a5cf5da94093c3b6e4e7 casa real dutch royalty
Over koning Willem III: Wllem III werd 19 februari 1817 geboren in Brussel. Hij trouwtop 18 juni 1839 met Sophia Wurtenberg. Er worden drie kinderen geboren, Willem in 1840, Maurits in 1843 en Alexander in 1851. Deze drie kinderen zijn allen jong gestoruen, Zijn vader, koning Willem II, overleed november 1849, in datzelfde jaar wordt Willem III tot koning gekroond. Zijn huwelijk met Sophia was niet alte best, Willem en Sophiahebben ruim 20 jaren gescheiden van tafel en bed geleefdwaarbij de zonen de zijde van hun moeder kozen. Sophia isoverleden in 1877.
Door het vroegoverlijden van deYÉ zonen staat detoekomst van deW monarchie op hetspel. De koninggaat op zoek naareen vrouw enontdekt in hetDuitse BadPyrmont de 21-jarige Emma vanWaldeck Piermont. In 1879 wordt het huwelijktussen Willem en Emma gesloten. Emma verovert al snel de harten van het Nederlandse volk. Op 31 augustus 1880 wordt Prinses Wilhelmina geboren,waardoor de opvolging gewaarborgd blijft. Willem overlijdtop 23 november 1890, waarna Emma regentes wordt tot in 1898 Wilhelmina oud genoeg is om koningin te worden. Emmais dan 40 jaar oud. Bronnen:Archief van de Hervormde kerk te Sprang en van de gemeente Waalwijk.                                 Foto: Emma en haar dochter Wilhelminain het voorjaar van 1891 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech