Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

Al twee jaar, in 2007 en nu ook in 2008, hebben we als eerste nummer van het Bruggeske een boek uitgegeven. Vorig jaar was dat het boek 'Capelle 750 jaar' en dit jaar het boek
'Sprokkels uit de Capelsedreef', In 2007 moest door tijdgebrek het tweede nummer van ons tijdschrift vervallen. Maar dat gaf ons als redactie geen goed gevoel, want we proberen toch steeds met twee uitgaven per jaar te komen.
U zult begrijpen dat een boek veel meer kost dan een gewoon Bruggeske, De drukkosten z'rjn sterk gestegen, het papier is duur geworden. De productiekosten van een boek bedragen meer dan die van twee van onze gewone t'rjdschriften. Uit ons normale budget dat op de begroting voorkomt kunnen we dan ook niet naast een boek nog een gewoon Bruggeske betalen. We zijn daarom afhankel'rjkvan extra sponsoren voor zo'n boek en van de vrije verkoop aan mensen die geen lid zijn. Kent U sponsoren die willen b'rjdragen aan een boekvan de heemkundevereniging dan houden we ons aanbevolen, want ook de komende jaren zullen we proberen op dezelfde voet verder te gaan.
Naast het geld is ook de menskracht bepalend voor wat we als redactie aankunnen. En de redactie is ondertussen klein geworden en bestaat nog slechts uit drs. Jan Rosendaal, dhr.Teun van der Galiën en ir. Piet Konings (voorzitter), Eigenlijk hebben we versterking nodig. Om dat probleem te onderuangen hebben we voor het boek van volgend jaar een aantal leden gevraagd deelte nemen aan een schrijversgroep.
Zo is er een enthousiaste groep van acht mensen ontstaan die volop aan het werk is voor dat project. U zult bij verder lezen in dit blad zien dat er een gesprek met ons redactielid Jan Rosendaal is opgenomen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat deze redactie meer aandacht wil schenken aan de werkers van nu, maar vooral omdat het b'rjzonder is dat een'Waalwijker'al zo lang voor ons tijdschrift schrijft en ondezoek doet. Daar wilden we meer van weten !.
Nieuw is de aandacht voor oude groepsfoto's. Wat we samen nog weten over het recentere verleden mag niet helemaal verloren gaan. En om de gegevens van dat recentere verleden te kunnen vastleggen hebben we Uw hulp nodig zoals zal blijken. Natuurlijk mag de de ondertussen gebruikelijke nieuwjaarswens niet ontbreken in deze uitgave die aan het eind van 2008 verschijnt. Tot vorig jaar heeft de firma Chris Hulst (schildersbedrijf) uit Sprang ons blad gesponsord. Wij willen hem hierb'lj bedanken voor de jarenlange steun. Gelukkig kunnen we als nieuwe sponsor de firma Pébé verwelkomen.

Zovast vergezeld van de beste wensen voor het jaar 2009 wensen wij U ook veel leesplezier toe.

De redactie

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech