Cor Metzke

1908 was een rustig jaari zowel landelijk als plaatselijk gebeurde er niet veel. Opvallend weinig berichten uit Sprang. Of het aan de correspondent lag of aan het feit dat er niet veel bijzonders gebeurde heb ik niet kunnen vinden. Deze keer heb ik berichten over dronkenschappen en losgebroken vee maar overgeslagen, want dat kwam nogal eens voor. Ook koeíen die door vreemden uitgemolken werden was blijkbaar gebruikelijk. Hieronder een aantal opmerkelijke gebeurtenissen in1908 over de gehele wereld.
Hierdoor ontstaat toch weleen tijdsbeeld.
-12 januari: Er wordt voor het eerst over lange afstand een radiobericht verzonden, vanaf de Eiffeltoren in Parijs.
-30 juni: Een vermoedelijke meteoriet veroorzaak de Toengoeska-explosie in Siberie.
-9 juli: Oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord.
-20 juli: Het wereldrecord zwemmen 100 meter vrije slag wordt verbeterd tot 1.05,6 (thans 47.05).
-27 september: In het Amerikaanse Detroit rolt de eerste T-Ford van de lopende band, een auto waarvan er 15 miljoen gebouwd zouden worden.
-28 december: Een aardbeving en tsunamivernietigen Messina op Sicilië. Er vallen meer dan 75.000 mensen.
Verder nog: Leo Baekeland uit Belgie ontwikkeld het Bakeliet.

BERICHTEN UIT SPRANG, VRIJHOEVE EN CAPELLE:CAPELLE
-2 januari 1908. De Rederijkerskamer "Vriendentrouw" gaf Maandagavond haar eerste winter-uitvoering in de zaalvan de heer L.F. van Dongen. Publiekwas zeer slecht opgekomen, doch de thuisblijversbehoeven geen spijt te hebben. De opgevoerde stukkenhadden weinig te betekenen en waren bovendien slechtingestudeerd.Alleen G. de Bas had met"Feest op 't dorp" succes, terwijlook "De lastige schoonpapa" door de heren L.P. en C.G.Oerlemans en J. v.d. Hoek zeer den lachlust opwekte.Van het bal kwam zoo goed als niets terecht, omdat erslechts 2 dames waren die dansen konden. We vreezendaarom dat dit de laatste uitvoering zal geweest zijn, diede Vereniging met eigen krachten gegeven heeft. Hoe koud het was in deze winter blijkt uit onder-staand bericht:CAPELLE 2 januari 1908. De heer v.K. uit Waspik die Maandagmorgen per fiets door onze gemeente kwam,was zoodanig door de kou aangepakt dat hij bewusteloos van zijn fiets viel. ïn het dichtstbijzijnde binnen gedragen kwam de ongelukkige spoedig bij. Wij noemen weleens "Een schaap met 5 poten",maar het kan nog erger:
CAPELLE 5 Februari 1908. Bij van Drunen, veerbaas alhier, is heden een schaap geboren met 6 pooten. Het beestje heeft veel bekijks.
CAPELLE 9 februari 1908. Bijna nooit is de werkeloosheidin deze gemeente zoo groot geweest als thans. Vele jonge mannen zijn reeds naar Duitschland vertrokken,teneinde daar werk te zoeken. De berichten van daaruit zijn over't geheel gunstig, wat voor velen wel een prikkel zal zijn ook in deze vreemde hun geluk te gaan beproeven. Of zij ooÍt terug zijn gekomen ?
CAPELLE 23 februari 1908. Hoopte men aanvankelijk hie rreeds half februari telefonisch met de buitenwereld verbonden te zijn, wegens de vele storingen, die doorde laatste rijp allenruege veroozaaK zijn, kan eerst hedenmet den aanleg alhier een aanvang gemaakt worden.Men is nu reeds zoo ver, dat de palen tusschen Waspiken hier zijn geplaatst.
CAPELLE 28 juni 1908. Door het kerkbestuur derNed.Herv.Gemeente alhier is het sloopen en weeropbouwen van den muur om het kerkhof bij aanbesteding gegund aan M. van Campen, alhier. Met de werkzaamheden is bereids een aanvang gemaaK.
VRIJHOEVEN-CAPELLE, 23 juli 1908. A.A. Moonen,schoenmakersbaas alhier, is voornemens zijn schoenmakerij machinaal in te richten.
SPRANG 3l juli 1908. In de maand september a.s. zullen in deze gemeente worden ingekwartierd plm. 120 manschappen en 60 paarden.
CAPELLE, B October 1908. Met genoegen constateeren we, dat ook in onze gemeente waarschuwingsbordengeplaatst zijn, met " Rechts houden " Zeer zeker een goed idee van de ANWB. Zelfs nu zouden ze niet overbodig zijn.
SPRANG, 11 october 1908. In de gisteravond gehoudenvergadering van den gemeenteraad is besloten deregeling van jaarwedde vn ondenrrijzers te wijzigen enwel zoo dat aan het hoofd thans f. 1200,- per jaar wordt gegeven.
CAPELLE, 15 october 1908. Dat het voor vreemdelingen(!) niet aan te bevelen is's zondagsavonds in de Heisraatte wandelen ondervonden j.l. zondagavond eenige jongelui die vanuit Waspik daar eens door liepen. Ze werden plotseling gebombardeerd met keistenen en zand. Aan venrueer viel niet te denken, daar de belhamelsflink waren opgekomen en met het terrein uitstekend bekend zijn. De daders zijn meest slungels van een jaar of zestien, doch ook ouderen toonden warme belangstelling. Het is te hopen, dat de politie in staat zalzijn, nu de lange winteravonden voor de deur staan, deze baldadigheden tegen te gaan.
Uw eventuele reacties op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.