brugj2005 06Dit portret (afmeting ong. 180x120 cm) werd geschilderd door mijn vader Theo van Delft (1883-1967) te Waalwijk, in de periode eind 1943/1944. Hij had een verzoek ontvangen van een uitgever “De Branding” in de Bilt, om een portret van Hare Majesteit te schilderen, met als voorbeeld een door de R.A.F. boven Nederland uitgeworpen foto. Mijn vader is toen op onderzoek gegaan en terecht gekomen bij Baron Baud (kamerheer van H.M. ) in Soesterberg. Van deze laatste ontving hij allerlei voorbeelden en aanwijzigingen betreffende decoraties, juwelen en kleding etc. Ook kreeg mijn vader van Baron Baud enkele adressen van vertrouwde hof-couturiers in Den Haag. Van deze mensen kreeg hij stukjes stof van statie-jurken en verdere nuttige informatie. Daarna is hij in zijn atelier aan het werk getogen, hetgeen toen een riskante zaak was. Zowel Duitsers, landwachters en ander tuig hebben meerdere malen invallen gedaan en huiszoekingen verricht in ons huis, Grotestraat 170 te Waalwijk. Zij waren op zoek naar ondergetekende, mijn zuster en een van mijn broers. Gelukkig niemand en niets gevonden.
Doch na Dolle Dinsdag werd nogmaals een inval gedaan om mij op te pakken. Ik was er niet. Toen heeft ‘De Grune’ mijn moeder, zuster en broer als gijzelaars meegenomen. Alle drie zijn na enige tijd vrij gekomen. Het portret dat mijn Vader onderhanden had hebben de bezetters gelukkig niet gevonden of ontdekt. Na de bevrijding heeft ‘De Branding’ op grote schaal reproducties gemaakt en uitgegeven. Eveneens na de bevrijding heeft mijn vader, op verzoek van de Heer Gerard Verwiel-Moisse een tweede portret van Hare Majesteit vervaardigd, dat bijna identiek aan het eerste was. Tot heden is het mij niet gelukt te achterhalen waar beide portretten zich bevinden