Versie: December 2019
Hieronder staat de inhoud van het tijdschrift Bruggeske van Heemkundevereniging Sprang-Capelle uitgegeven vanaf
1987. De meeste tijdschriften zijn nog te koop.
1987 nr. 1.
• Naam en voorpagina van het tijdschrift, pag. 7.
• De samenvoeging van Sprang, Capelle en Vrijhoeve, pag. 9.
• Het vaartuig van Capelle, op de Langstraat, pag. 27.
• Het Kapelse wonder (gedicht), pag. 37.
• Geschiedkundige sprokkels betreffende Sprang-Capelle, pag. 47.
• Het wapen van de voormalige gemeente Sprang, pag. 53.
• Liedjes uit de oude doos, pag. 54.
1987 nr. 2.
• Honderd jaar Bergse Maas, pag. 2.
• Het jaar waarin de spoorlijn kwam 1886, pag. 14.
• De molen van Sprang, pag. 45.
• Houtere mannen, pag. 52.
• Kaartje van de voormalige gemeente Capelle, pag. 55.
• Wapen van de voormalige gemeente Capelle, pag. 56.
• Liedjes uit de oude doos, pag. 60.
• Voor en door de leden, pag. 62.
1988 nr. 1.
• In memoriam J. J. Mes, pag. 2.
• Klokkespijs (J.J. Mes), pag. 3.
• Toen bleven de lantarens branden (J.J. Mes), pag. 14.
• Onze tijd in Labbegat, pag. 17.
• De Diefdijk een twistdijk, pag. 22.
• Kaartje van de voormalige gemeente Vrijhoeve, pag. 25.
• Wapen van de voormalige gemeente Vrijhoeve, pag. 26.
• Het natuurgebied “De Dulver” en de eendenkooi, pag. 35.
• Geschiedkundige sprokkels van Sprang-Capelle, pag. 59.
• Liedjes uit de oude doos, pag. 62.
1988 nr. 2.
• De grenzen van de voormalige gemeente Vrijhoeve-Capelle, pag. 2.
• Hoe Sprang een dominee kreeg van koning Willem I, pag. 6.
• Het wapen van de gemeente Sprang-Capelle, pag. 21.
• Bekendmaking instelling van markten (in 1795), pag. 25.
• Het brandreglement van Sprang-Capelle 1816, pag. 29.
• Geschiedkundige sprokkels van Sprang-Capelle, pag. 36.
• Wendelnesse, ontginningsgeschiedenis Langstraat (w), pag. 61.
• Liedjes uit de oude doos, pag. 63.
1989 nr. 1.
• Eerste lustrum van de vereniging, pag. 2.
• De grenzen der voormalige gemeente Capelle, door mevr. A.L. van Geertrui, pag. 8.
• Onderduikersperikelen, pag. 25.
• Wapenkunde, pag. 33.
• Wetenswaardigheden betreffende oude geslachten, pag. 46.
• Mijmeringen van een oud Capellenaar, pag. 49.
• Grote branden in Sprang, pag. 57.
• Liedjes uit de oude doos, pag. 64.
1989 nr. 2.
• Oorlogsdagboek door mevr. A.C. van Ommeren, pag. 2.
• De grenzen der voormalige gemeente Sprang, pag. 28.
• Een balorige koster en een vergevensgezinde kerkenraad, pag. 36.
• Het Sprangs kikvorsenwieltje, pag. 43.
• Geschiedkundige sprokkels van Sprang-Capelle, pag. 44.
• Beestachtig, pag. 67.
1990 Bevrijdingsnummer.
• Voorwoord door M. van Prooijen, pag. 2.
• Het oorlogsdagboek, door mevr. A.C. van Ommeren, pag. 3.
• Capelse Veer (1): Inleiding, door M. van Prooijen, pag. 59.
• Capelse Veer (2): Met de Tanks van de eerste Poolse pantserdivisie, door M. van Prooijen, door K. Jamar,
pag. 68.
• Capelse Veer (3): Oorlogsherinneringen van een Poolse veteraan, door Czeslaw Czubaj, pag. 111.
• Capelse Veer(4): De vier bange nachten van Capelse Veer, pag. 129.
• Capelse Veer (5): Epiloog, door J.H.C. Roskam, pag. 137.
• De deserteur, door mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, pag. 140.
• Een ramp in de bezettingstijd (brand Heistraat), door M. van Prooijen en C.M. Schalkwijk, pag. 146.
• Het verzetsnest Sprang-Capelle, door P. de Groot, pag. 166.
• Verzetsgedicht, pag. 171.
1990 nr. 2.
De Laatste vlucht. van de B 17-C nr 337608 pag.2
en de lotgevallen van 1 van de bemanningsleden in Duitse krijgsgevangenschap.
Epiloog pag. 85
1991 nr. 1.
• Het misverstand opgehelderd, pag. 3.
• Van top tot teen, pag. 9.
• Begraven in en rondom de kerk van Sprang, pag. 18.
• De mens, de hond, de hondenkar en de wetten, pag. 39.
• De archiefkist van de Sprangse Kerkenraad, pag. 45.
• Sleutelperikelen in 1689, pag. 52.
• Bezoek aan een heemkundekring over de grens, pag. 55.
• Als de veepest heerste, pag. 59.
• Relaas van een manslag te Sprang, pag. 63.
• Huisvredebreuk in Sprang in 1755, pag. 66.
• Zwaar onweer te Sprang op 28 mei 1730, pag. 70.
• Monumentenzorg, pag. 72.
1991 nr. 2.
• De mens, de hondenkar en de wetten, pag. 3.
• Stormvloeden in Sprang-Capelle, pag. 6.
• De voormalige begraafplaats aan de Oudestraat (1829-1900), pag. 33.
• Johan Casper Torman, pag. 41.
• Huwelijken in Sprang, Vrijhoeve en Capelle, pag. 45.
• De boer, de koe en de voedselvoorziening in het begin van de twintigste eeuw, pag. 51.
• Wetenswaardigheden, pag. 58.
• Bestrijding onderhoudskosten Sprangse kerk in 1612, pag. 64.
• Jan de tamme ooievaar, pag. 68.
• Uit de vereniging, pag. 75.
1992 nr. 1.
• De vroegere dorpsbesturen en hun huisvesting, pag. 4.
• Schouten en secretarissen van `s-Grevelduin-Capelle, pag. 16.
• Kaartje van de voormalige gemeente Capelle, pag. 17.
• Het raadhuis van de voormalige gemeente Capelle, pag. 18.
• Kaartje van de voormalige gemeente Sprang, pag. 32.
• Het raadhuis van de voormalige gemeente Sprang, pag. 33.
• Kaartje van de voormalige gemeente Vrijhoeve, pag. 43.
• Het raadhuis van de voormalige gemeente Vrijhoeve, pag. 44.
• Het gemeentehuis van Sprang-Capelle, pag. 57.
• Verbouwing en uitbreiding van het raadhuis van Sprang-Capelle, pag. 63.
• Lijst van burgemeesters en secretarissen van Sprang, Vrijhoeve en Capelle, pag. 73.
• Wapen voormalige gemeente Capelle, pag. 89.
• Wapen voormalige gemeente Sprang, pag. 93.
• Wapen voormalige gemeente Vrijhoeve-Capelle, pag. 95.
• Gemeentewapen van de gemeente Sprang-Capelle, pag. 105.
• Vlag van de gemeente Sprang-Capelle, pag. 110.
• Ambtsketens der gemeente Sprang-Capelle, pag. 113.
• Portret van H.M. koningin Juliana, pag. 122.
1992 nr. 2
• Ons Huis, pag. 3
• Errata, pag. 11
• Stormvloeden in Sprang-Capelle, pag. 12
• Watersnoodramp 1 februari 1953, pag. 22
• De meteorologische aspecten van de overstromingsramp 1953, pag. 42
• Sprang-Capelle en de watersnoodramp 1953, pag. 62
• Informatie gevraagd, pag. 110
1993 nr. 1.
• De officiële opening van “Ons Huis”, pag. 3.
• De Villa en haar stichters, pag. 32.
• De bevrijding van Capelle in 1813, pag. 58.
• Het leger in de Langstraat anno 1624, pag. 71.
• Het polderland, door mevr. A.E. Verhagen, pag. 83.
• De eendenkooi, pag. 85.
• Verenigingsnieuws, pag. 103.
1993 nr. 2.
• De Heidens in onze streken, pag. 2.
• Decembersneeuw, door mevr. A.E. Verhagen, pag. 63.
• De turfvaart van Venloon naar Den Bosch, pag. 64.
1994 nr. 1.
• Brandstichting in Sprang in 1839: Een geruchtmakende strafzaak, door M. van Prooijen.
1994 nr. 2 en 1995 nr. 1, Herdenkingsnummer.
• Voorwoord, pag. 4.
• Proclamatie De Vertrouwensmannen de Regering, pag. 6.
• Herdenking: Uit het Bevrijdingsnummer Trouw, pag. 10.
• Een stukje uit één der eerste Echo`s na de bevrijding, pag. 14.
• De bevrijding van Vrijhoeve-Capelle, door J. Nieuwenhuizen, pag. 15.
• Jan de Rooij, door M. van Prooijen, pag. 24.
• De herbegrafenis van Jan de Rooij, overgenomen uit de “Echo van het Zuiden”, pag. 84.
• Mythes Capelse Veer ontzenuwd?? Een stelling die in het licht van de feiten geen stand kan houden, door M.
van Prooijen, pag. 94.
• Hulp aan Joodse landgenoten, pag. 109.
• Het bevolkingsregister in Sprang-Capelle weggehaald, pag. 132.
• Na Dolle Dinsdag, door mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, pag. 148.
• De Eerste Poolse Pantserdivisie (door F. v.d. Pol):
a. Hoe de eerste Poolse Pantserdivisie ontstond, pag. 154.
b. Wat deed de Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland, pag. 161.
• Twee Poolse vliegers maken noodlanding in Sprang-Capelle, door P.L.A. Pouwels, pag. 168.
• Binnenlandse Strijdkrachten van Sprang-Capelle in actie, door M. van Prooijen, pag. 177.
• Patrouille naar het Capelse Veer, door J.W. van Schuppen, pag. 185.
• Mijn verhaal over oorlog en bevrijding, door Chr G. van Dongen, pag. 209.
• De verzetsgroep André, door M. van Prooijen, pag. 219.
• De groepsfoto van de Verzetsgroep André, beschikbaar gesteld door W. Konings, pag. 291.
• Verenigingsnieuws, pag. 297.
1995 nr. 2.
• De Belgische Brigade “Bevrijding”, pag. 3.
• De bewoners van het huis Kerkstraat nr. 62 in de negentiende eeuw, door W.C. Geenen, pag. 62.
• Twee honderd jaar Noord-Brabant, door C.J.M. Leijten, pag. 72.
• De particuliere tol tussen de Juffrouwsteeg en de Vrouwkensvaartsestraat, pag. 79.
• Herinneringen aan Sprang uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, door Chr. Van Dongen, pag. 97.
• Een Duitse jager in Sprang-Capelle, door P. Pouwels, pag. 107.
• Hulp aan de Airbornes, door P. Pouwels, pag. 110.
1996 nr. 1.
• De watersnood van 31 januari 1809 in `s-Grevelduin-Capelle, pag. 3.
• De reis van koning Lodewijk Napoleon door Noord-Brabant in april en mei 1809, pag. 26.
• Uit de kroniek van de kerkelijke gemeente Ladelund, door pater J. Meyer, pag. 57.
• De vroegere particuliere tol tussen de Juffrouwsteeg en de Vrouwkensvaartsestraat, pag. 72.
• De inwoners van Sprang in het jaar 1599, pag. 73.
• Verenigingsnieuws en jaarverslag 1995, pag. 79.
1996 nr. 2.
• Tien jaargangen Bruggeske, pag. 2.
• Twaalf en een half jaar Heemkundevereniging, pag. 24.
• Winkels en bedrijven in Sprang in de jaren dertig, door A. de Bruijn, pad. 42
.
1997 nr. 1.
• Broodzetting in de eerste helft van de negentiende eeuw, pag. 3.
• De zes Zuid-Hollandse dorpen, door J. M. Rosendaal, pag. 35.
• De Baardwijkse Overlaat, door Chr. Thijssen, pag. 45.
• Actens van Admissie, pag. 63.
• Verenigingsnieuws, jubileumrede, pag. 86.
• Jaarverslag over 1996, pag. 94.
• Wisseling in het bestuur, pag. 101.
1997 nr. 2.
• Twee eeuwen Joods leven in Capelle en Sprang, door drs. J. Rosendaal, pag. 2.
• De Biesbosch bij Geertruidenberg, Pieter en Jacob Sluijter, pag. 37.
• Beroepen, neringen, ambachten, bedrijven en handel van de inwoners van Capelle in de negentiende eeuw
blijkende uit de registers der patentbelasting der gemeente Capelle, pag. 42.
• In een koninklijk bed, door Chr. Van Dongen.
1998 nr. 1.
• Het testament van Gerrit van Clootwijk, pastoor te Capelle (ca. 1504-ca. 1543), door M. van Prooijen, pag. 3.
• Marinus van het Bossche Pietje, door drs. J. Rosendaal, pag. 39.
• Herinneringen van een Canadese country-boy aan zijn verblijf in Sprang-Capelle, door Ron Tocholka, pag.
46.
• Terug in Sprang-Capelle, door Rien Snijders, pag. 63.
• De kwartieren van Sprang en Capelle in vroeger eeuwen, pag. 68.
• Steenverband kan ouderdom van gebouwen aangeven, door J.M. Vughts, pag. 77.
• Sprang van voor 1920, door Chr. Van Dongen, pag. 81.
• Jaarverslag 1997, pag. 91.
1998 nr.2.
• In memoriam Joh. Rosenbrand, door M. van Prooijen, pag. 3.
• De Sprangse kerktoren in de seinketen Parijs-Amsterdam, door M. van Prooijen, pag. 5.
• In de lucht geschreven. De optische telegraaf van Peter Chappe (1763-1805), door Peter Denters, pag. 10.
• De nieuwe spits op de Sprangse kerktoren, door M. van Prooijen, pag. 23.
• Herinneringen, door Joh. Nieuwenhuizen, pag. 33.
• Arnoldus van Dijck. Zijn laatste wil, door J. Rosendaal, pag. 77.
• Het weer met kerstmis, pag. 82.
• Bestuurders en functionarissen van `s-Grevelduin-Capelle tot 1811/1813, door drs. A.L. van Geertrui, pag. 84.
• Verenigingsnieuws, de foto- en diawerkgroep, pag. 90.
1999 nr. 1.
• De Sprangse kerktoren in de seinketen Parijs-Amsterdam in de Napoleontische tijd, deel II, door M. van
Prooijen, pag. 3.
• De verplichte viering van de verjaardag van de kroning van Napoleon en van de geboorte van de koning van
Rome in Sprang, door M. van Prooijen, pag. 11.
• Het gat in de Sprangse kerktoren, restauratie 1910/1911, door H. Timmermans, pag. 19.
• Herinneringen, door Joh. Nieuwenhuizen, pag. 44.
• De Langstraat in beroering in de Patriottische tijd, door drs. J. Rosendaal, pag. 78.
• Genealogie van Adriaan Danielsen van der Merwede, door A.C.W. Heijstek, pag. 98.
• Verenigingsnieuws, bezwaarschriften tegen ontwerpen van bestemmingsplannen, pag. 102
.
1999 nr.2.
• De Hervormde Kerk te Sprang en de staatsregeling van 1798, door M. van Prooijen, pag. 3.
• Het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. In memorian Zuster E. v.d. Hoeven, door mevr. H. de
Groot- van der Hoeven, pag. 50.
• Het bombardement van Rotterdam. Het Coolsingel ziekenhuis verwoest, pag. 53.
• De molen van Capelle en de familie Mouthaan, door Yolt IJzerman te Alderborn Friesland, pag. 60.
• Het Sprang-Capelle van toen, door Jo Wouters, pag. 70.
• De familie Soethout, door C.H. Soethout, pag. 86.
• Verenigingsnieuws, pag. 88.
2000 nr. 1.
• Het oorlogsdagboek (periode 20 september 1944 tot 1 november 1944) van Wouter Adriaan Rijkers, pag. 6.
• De toren van de Hervormde Kerk te Sprang en de staatsregeling van 1798, door M. van Prooijen, pag. 59.
• De noodlanding van een Duitse bommenwerper op 28 augustus 1942, door P. Pouwels, pag. 67.
• Genealogie van de heren en Vrouwen van `s-Grevelduin-Capelle, door drs. A.L. van Geertrui, pag. 71.
• De Ambachtsheren en – vrouwen van `s-Grevelduin-Capelle, door J.v.d. Hammen (M. van Prooijen), pag. 86.
• Verenigingsnieuws, bezwaarschrift tegen bestemmingsplan “Landgoed Driessen”, pag. 93.
2000 nr. 2:
• Gezondheidszorg in Sprang, Vrijhoeve-Capelle en Capelle, door drs. J. Rosendaal, pag. 3.
• Genees- en heelmeesters op een rij, door drs. J. Rosendaal, pag. 53.
• Waterbeheersing in onze contreien door polders en waterschappen, door M. van Prooijen, pag. 59.
• Verenigingsnieuws, bezwaarschrift tegen bestemmingsplan “Landgoed Driessen”, pag. 109.
2001 nr. 1.
• Wonen in Sprang-Capelle in de negentiende en de twintigste eeuw. Honderd jaar woningwet, pag. 3.
• De woning door de eeuwen heen, pag. 4.
• Slechte woontoestanden in onze steden in de negentiende eeuw, pag. 5.
• De Woningwet van 1901, pag. 8.
• Wonen in Sprang-Capelle in de negentiende en twintigste eeuw, pag. 14.
• Monumentale woongebouwen, pag. 34.
• Boerderijen, pag. 61.
• De vorming van woonkernen, pag. 75.
• Het voorzieningenniveau, pag. 100.
2001 nr. 2.
• Het ontstaan van de georganiseerde tuinbouw in Capelle, pag. 3.
• De oprichting van een boerenleenbank te Capelle, pag. 14.
• Dorpsfiguren, door mevr. Haverhals-Willemsz, pag. 17.
• Monumenten, door T.M. Vos, pag. 25.
• Verslag van de werkzaamheden der marechaussee te Waalwijk tijdens de watersnood van 1880, pag. 36.
• De bouwgeschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Sprang, pag. 53.
• De schotten in de Ned. Herv. Kerk te Sprang, pag. 66.
• Verenigingsnieuws, jaarverslag 2000, pag. 84.
2002 nr. 1.
• Vrijheid, door M. van Prooijen, pag. 3.
• Genealogie, stamboomonderzoek door mevr. Maas-vd Schans, pag. 10.
• De familie Oerlemans en Labbegat, door D. Vos, pag. 17.
• Lentezondagmorgen, door mevr. A.E. Verhagen, pag. 42.
• Kruideniersvereniging van Sprang-Capelle, door G.M. Kerst, pag. 44.
• Een kijk op de monumenten van Sprang-Capelle, door T.M. Vos, pag. 52.
• Verenigingsnieuws, bezwaren tegen het ontwerpbestemmingsplan Berkhaag, pag. 83.
2002 nr. 2.
• Afscheid, door M. van Prooijen, pag. 3
• De muurschilderingen in de Ned. Herv. Kerk te Sprang, door M. van Prooijen, pag. 5.
• Mist, door mevr. A.E. Verhagen, pag. 11.
• Dye Sprancke, door drs. J. Rosendaal, pag. 13.
• Een kijk op de monumenten van Sprang-Capelle, door T.M. Vos, pag. 29.
• Verenigingsnieuws, jaarverslag 2002, pag. 51.
• Repertorium Bruggeske over de jaren 1987 tot en met 2002, pag. 55.
2003 nr. 1.
• Frederik Hendrik, Prins van Oranje in de Langstraat, door drs. J. Rosendaal, pag. 16.
• Gemeentewapens van Sprang-Capelle, door C. Heijstek, pag. 21.
• Mijn moeders moeder, door Johan de Rooij, pag. 28.
• Twee monumenten aangetast door boktor, door T. Vos, pag. 31.
• Huwelijk in 1920, door mevr. A.E. Verhagen, pag. 39.
• Wie was Jan de Rooij? Door mevr. Haverhals-Willemsz, pag. 43.
• Vijftig jaar na Waterloo een koninklijk ereteken, door drs. J. Rosendaal, pag. 51.
2003 nr. 2.
• Wie was Jan de Rooij. Een vervolg door de redactie, pag. 10.
• Wat er zoal in 1903 gebeurde, een selectie, door drs. J. Rosendaal, pag. 12.
• Een boedelbeschrijving 1840 door drs. J. Rosendaal, pag. 18.
• Voorwoord dagboek A. P. v.d. Laan, door mevr. Haverhals-Willemsz, pag. 47.
• Oorlogsherinneringen, door mevr. A. v.d.Laan- in `t Veld, pag. 47.
• Een schoenfabriek in bezettingstijd, door mr. J.W. Maris, pag. 67.
• Het engelenkopje, terug van weggeweest, door T. Vos, pag. 73.
2004 nr. 1.
• Heemkundevereniging Sprang-Capelle twintig jaar, door mr. W. Knoop, pag. 10.
• Wat er al zoal in 1904 gebeurde, door C. Metzke, pag. 23.
• Kijk op monumenten en hun bewoners, Kerkstraat 75-77, door T. Vos, pag. 34.
• Hoe het vroeger was, Trampad en Willem de Zwijgerstraat, door Johan Nieuwenhuizen, pag. 48.
• Van der Duinstraat 121, een voormalige boerenhoeve, door T. Vos, pag. 59.
• Dagboek van T. v.d. Laan, door mevr. A.P. v.d. Laan – in `t Veld, pag. 63.
• De afscheiding van 1835, een impressie vanuit Sprang, door drs. J. Rosendaal, pag. 83.
• Uit de jaren dertig van de tachtigjarige oorlog, door drs. J. Rosendaal, pag. 89.
• Jeugdherinneringen uit de jaren vijftig, door mevr. T. Kraak- van Caem, pag. 94.
• Wie was Jan de Rooij, een vervolg , pag. 96.
• Onbekend voorwerp, pag. 97.
• Reactie op Bruggeske 2003 nr. 2, pag. 98.
2004 nr. 2.
• De scheepsramp met de Capelsche stoomboot “De Langstraat” 28 mei 1860, door drs. Ron. J.W.M. Brand,
pag. 10.
• Jeugdherinneringen, mijn eerste schoolreisje, door mevr. T. Kraak- van Caem, pag. 26.
• Uit het dagboek van mevr. V.d. Laan, door mevr. A.P. v.d. Laan- in `t Veld, pag. 28.
• 85 jaar Rabobank 1919-2004, door G. Haverhals, pag. 42.
• De drie orgels van de Herv. Kerk te Sprang, door T. Vos en H. Timmermans, pag. 55.
• Nieuwjaarswens, pag. 98.
• Onbekend voorwerp, pag. 101.
2005 nr. 1.
• Het reproductieportret H.M. Koningin Wilhelmina, door J.A.Th. van Delft, pag. 10
• Uit het dagboek van mevr. V.d. Laan, vierde en laatste deel, door mevr. A.P. v.d. Laan- in `t Veld, pag. 13.
• De landverhuizing, door de Rooij, pag. 28.
• 85 jaar Rabobank, vervolg, door G. Haverhals, pag. 32.
• Uit een boedelbeschrijving in 1836, door drs. J. Rosendaal, pag. 59.
• De vrije pion, door mr. W. Knoop, pag. 64.
• De landbouwschool te Capelle van 1939-1962, door drs. J. Rosendaal, pag. 74.
• Onbekend voorwerp, pag. 81.
2005 nr. 2.
• Herdenking Capelse Veer 29 januari 2005, door J.H.C. Roskam, pag. 11.
• Chr. Huishoudonderwijs in Sprang-Capelle, een fase in het voortgezet onderwijs, door drs. J.M. Rosendaal,
pag. 17.
• De Villa, inventaris, beschrijving gemeentelijke monumentenlijst, door T.P. van der Galiën, pag. 27.
• Ds. A.P.A. Du Cloux, rechtzinnig predikant, begenadigd schrijver, door T. Vos, pag. 32.
• In memoriam M. van Prooijen, mede oprichter heemkundevereniging, door mr. W. Knoop, pag. 41.
• Rondom de kerk, “Achter de Paoltjes”, door mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, pag. 51.
• Het nieuws uit 1905, door Cor Metzke, pag. 41.
• Vijftiger jaren, door mevr. T. Kraak- van Caem, pag. 55.
• Houtere mannen, Bruggeske 1987 nr. 2, door wijlen M. van Prooijen, pag. 58.
• Onbekend voorwerp, pag. 61.
2006 nr. 1.
• Over pantoffelhelden, de schoenmakerij in onze gemeenten Vrijhoeve en `s-Grevelduin-Capelle, door drs.
Wim Blok, pag. 10.
• Dye Sprancke draait weer, pag. 27.
• Burgemeesters van Sprang, Vrijhoeve en `s-Grevelduin-Capelle 1797-1997, deel 1, door drs. J.M. Rosendaal,
pag. 30.
• De predikantswoningen van de Herv. Kerk te Sprang, nader bekeken deel I, door H. Timmermans en T. Vos,
pag. 39.
• Sirena (Honderd jaar 1906-2006), door drs. J. Rosendaal, pag. 54.
• Leven met het verleden, een greep uit het boek van J.T. Ramsteijn, deel I, door mr. W. Knoop, pag. 66.
• Ambachtelijke klompenmakerij “Den Dekker”, door N. Waarts, pag. 75.
• Onbekend voorwerp, pag. 79.
2006 nr. 2.
• De predikantswoningen van de Herv. Kerk te Sprang, door T. Vos en H. Timmermans, pag. 11
• Leven met het verleden, deel II, door J.T. Ramsteijn, pag. 22.
• Burgemeesters van Sprang, Vrijhoeve en `s-Grevelduin-Capelle 1797 tot 1997, deel II, door drs. J.
Rosendaal, pag. 32.
• Nieuwejaars-gedigt op het jaar 1731, pag. 43.
• Reglementen betrekkelijk de nachtwachten binnen de gemeente Capelle in 1827, door drs. J. Rosendaal,
pag. 44.
• 750 jaar Capella, door ir. Piet Konings, pag. 49.
• Streektaal, door T. van Ooijen en K. de Groot, pag. 54.
• Het gebeurde in 1906, door Cor Metzke, pag. 60.
• Sprang-Capelle in oude ansichten, door N. Waarts, pag. 65.
• Rembrandt herdenking 1606 of 1906, door drs. Wim Blok, pag. 67
• Onbekend voorwerp, pag. 79.
2007 nr. 1.
Het boek ‘Capelle 750 jaar’. Over de geschiedenis van het dorp Capelle.
2008 nr. 1.
Het boek ‘Sprokkels uit de Capelsedreef’. Over de geschiedenis van de straat en de omgeving, maar vooral
over de mensen die daar woonden. 158 pagina’s. Geschreven door ir. Piet Konings.
• Geschiedenis van de straat en omgeving
1. Vanaf den Hoogen Zandschel
2. Grensgebied
3. De bende van ‘De Veeren’
4. Turfpleiten in de Oude Vaart
5. Verder zuidwaarts
• Herinneringen
1. Zandweg
2. Ruilverkaveling
3. Den Hanekop
4. Meer natuur
5. Brabants leven
6. Voorzieningen
7. De winkel langs de deur
8. Dood en begraven
9. Naar de kerk
10. Meer herinneringen
• Ten oosten van de Dreef
• Oorlogseinde in de Dreef en op de Hoge Zandschel
• De bewoners
1. Hoge Zandschel 13
2. Hoge Zandschel 15
3. Hoge Zandschel 36 Kaatsheuvel
4. Hoge Zandschel 34 Kaatsheuvel
5. nr. 8
6. nr. 10
7. W1 Kaatsheuvel
8. nr. 2 Kaatsheuvel
9. nr.3 Kaatsheuvel
10. nr. 14
11. W2
12. nr. 16
13. W3
14. nr. 18
15. nr. 20
16. nr. 22
17. nr. 24
18. nr. 26
19. W4
20. nr. 30
21. nr. 32
22. nr. 1 Kaatsheuvel
23. nr. 1A Kaatsheuvel
24. nr. 1B Kaatsheuvel
25. nr. 1 Dongen
26. W5
27. Café De Dreef
28. Voetbalvereniging Neerlandia
• Bijlagen
2008 nr. 2.
1. Het kerkelijk verleden van Sprang van 1600-1610, door ir. Piet Konings.
2. De burgemeesters van Sprang-Capelle, door drs. J. Rosendaal.
3. In gesprek met drs. Jan Rosendaal, door ir. Piet Konings.
4. Een bijdrage over een Sprangs volkslied uit 1870, door T. Vos.
5. Wat gebeurde er in 1908, door C. Metzke.
6. Brabants Buiten in de Ban van Tijd, door A. van der Galiën.
7. Oude groepsfoto`s, mannenverenigingen van Capelle en Sprang, door ir. Piet Konings.
8. Oud voorwerp, door Teun van der Galiën.
9. Nieuwjaarswens.
2009 nr. 1
Het boek ‘Weet waar je woont, straatnamenboek’. waarin alle straatnamen met herkomst van de naam van de
straat en de geschiedenis van de straten is beschreven, geschreven door een redactiegroep. 168 pagina’s.
• Historische Toelichting
• Beschrijvingen straten
2009 nr. 2.
1. ‘Bert van Tilborgh’, een Joodse jongen gered in Sprang-Capelle, door Piet Konings, pagina 2.
2. Burgemeesters van Sprang(en)Capelle, door Jan Rosendaal, pagina 8.
3. De huisslacht, door Piet Konings met medewerking van Leentje de Jong en Dik Evertse, pagina 17.
4. Een bijna vergeten oorlog 1793. Sprang-Capelle had er weet van, door Jan Rosendaal, pagina 25.
5. Nieuwsblad van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, door Piet Konings, pagina 30
6. Oude groepsfoto’s, door Teun van der Galiën en Piet Konings, pagina 33
7. 1944-2009 Vijf en zestig jaar bevrijd, door Piet Konings, pagina 35
8. Nieuwjaersdigt. Pagina 36.
2010 nr. 1.
Het boek ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle, De Twintigste Eeuw, Deel 1: Capelle’ met daarin de
winkels/bedrijven/bijzondere beroepen van het dorp Capelle. Geschreven door Piet Konings. Met medewerking
van Teun van der Galiën, Wijnand Konings en Piet van Eersel. 288 pagina’s.
2010 nr. 2
1. De Zandschel en omgeving, door Govert van der Leij, pag. 2.
2. Burgemeesters van Sprang-Capelle, door Jan Rosendaal, pag. 33.
3. Het dialect van de Zandschel en omgeving, door Govert van der Leij, pag. 38.
4. Anne Wittebol, actief in het verzet te Maastricht, door Piet Konings, pag. 47.
5. Oude groepsfoto’s, door Piet Konings en Teun van der Galiën, pag. 48.
6. Oude krantenberichten, door Piet Konings, pag. 49.
7. Oud voorwerp, door Teun van der Galiën, pag. 50
8. Nieuwjaarsgedichten, pag. 51.
9. Onze sponsoren, pag. 52.
2011 nr. 1.
Het boek ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle, De Twintigste Eeuw, Deel 2: Vrijhoeve en Sprang (deels)’ met
daarin de winkels/bedrijven/bijzondere beroepen van het dorp Vrijhoeve en Sprang (deels). Geschreven door Piet
Konings. Met medewerking van Teun van der Galiën, Wijnand Konings en Piet van Eersel. 240 pagina’s.
2011 nr. 2.
1. Raadhuisstraat 27, door Piet Konings, pag. 3.
2. Gevelornamenten, door Ad Wagenmakers, pag. 7.
3. Cabaretgezelschap ‘De Optimisten’, door Jan Ramsteijn, pag. 18.
4. Dorpsgehucht 88 te Capelle, door Jan Korpershoek, pag. 40.
5. Rijmen over ons dorp, door Jan de Rooij, pag. 43.
6. Oude krantenberichten, door Piet Konings, pag. 48.
7. Nieuwjaersdigt, pag. 50.
2012 nrs. 1 en 2
Het boek ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle, De Twintigste Eeuw, Deel 3: Sprang
met daarin de winkels/bedrijven/bijzondere beroepen van het dorp Sprang.
Geschreven door Piet Konings. Met medewerking van Teun van der Galiën,
Wijnand Konings en Piet van Eersel. 384 pagina’s.
2013 nr. 1.
1. De start van het tijdschrift “Bruggeske”, pag. 3.
2. Het eerste artikel uit “Bruggeske” 1987 nr.1: De samenvoeging van Sprang, Capelle en
Vrijhoeve, door G.J. Rehm, pag. 11.
3. De zes Hollandse dorpen, door Jan Rosendaal, pag. 29.
4. De Villa, een inventaris / beschrijving, door Teun van der Galiën, pag. 39.
5. Aanvulling op Bedrijvigheid deel 3: Kerkstraat 92, door Piet Konings, pag. 44.
6. Correctie op deel 3: pagina 152, 153 en 154, door Piet Konings, pag. 48.
2013 nr. 2. Sprang 700 jaar.
1. Het ontstaan van Sprang, door Hans Bakkenist, pag. 4.
2. De grenzen van de voormalige gemeente Sprang, door Piet Konings, pag. 9.
3. Geschiedenis van de Grote of Sint Nicolaaskerk, door Andries Pruijssers, pag. 13.
4. Het kasteel Boschhuijzen, door Hans bakkenist, pag. 17.
5. Begraven in Sprang, door Piet Konings, pag. 21.
6. Geschiedenis van de kerktoren van Sprang, door Andries Pruijssers, pag. 25.
7. De molen van Sprang, door Piet Konings, pag. 28.
8. Sprang en de tachtigjarige oorlog (1568 – 1648), door Marina Klis, pag.34.
9. Iets over de bevolking van Sprang, door Jan Rosendaal , pag. 37.
10. Het oudste huis van Sprang, door Hans Bakkenist, pag. 40.
11. De zorg om de gezondheid tussen 1600 en 1900, door Jan Rosendaal , pag. 43.
12. Joden in Sprang, door Jan Rosendaal, pag. 46.
13. Sprang beschreven in de Schoenmaker - Atlas, door Piet Konings, pag. 49.
14. Bekendmaking instelling van markten in 1795 in Sprang, door Piet Konings, pag. 50.
15. Sprang en de Bataafs – Franse tijd, een impressie, door Jan Rosendaal, pag. 51.
16. Openbaar onderwijs in Sprang, door Hans Bakkenist, pag. 54.
17. Schoenmakers in Sprang, door Andries Pruijssers, pag. 58.
18. Burgemeesters van Sprang, de eerste en de laatste, door Jan Rosendaal, pag. 61.
19. Herdenkingen in Sprang, door Piet Konings, pag. 65.
20. Het gemeentewapen van Sprang, door Piet Konings, pag. 69.
21. Opmerkelijke branden in Sprang, door Andries Pruijssers, pag. 70.
22. Graven in Sprangse grond, door Piet Konings, pag. 73.
23. Het Raadhuis van Sprang, door Hans Bakkenist, pag. 74.
24. Een bijdrage over een Sprangs volkslied uit 1870, Teun Vos, pag. 76.
25. De stoomtram, door Piet Konings, pag. 78.
26. 100 jaar christelijk onderwijs, door Dick Vos, pag. 79.
27. Kolen- en olieboeren, door Piet Konings, pag. 85.
28. Sprang in de Tweede Wereldoorlog, door Marina Klis, pag. 87.
29. De verdwenen huizen om de kerk, door Andries Pruijssers en hans Bakkenist, pag. 91.
30. De vlag van Sprang, door Piet Konings, pag.94.
2014 nr. 1.
1. De hooibouw in breder verband, pag. 4.
2. Landschap en hooioogst, pag. 8.
3. Eigendom, pacht en de zandboeren, pag. 11.
4. De Langstraatse hooihandel in ruimer perspectief, pag. 27.
5. Een schema, pag. 29.
6. Hooipersenrijen en de grote afnemers, pag. 32.
7. De hooiprijzen, pag. 40.
8. De maaiers en hun herkomst, pag. 48.
9. De leef- en werkomstandigheden van de seizoenmaaiers, pag. 51.
10. Het hooitransport naar de landbouwbedrijven op de zandgronden, pag. 54.
11. De veldtenten in de Waalwijkse en Baardwijkse buitenpolders, pag. 55.
12. Het einde van de Langstraatse hooibouw, inleiding, pag. 62.
13. De hooihandel in het westelijk deel van het hooipoldergebied, pag. 62.
14. Boer zoekt hooi, maar niet meer in de Langstraatse hooipolders, pag. 67.
15. De chronologie van het verval, pag. 71.
16. Samenvatting van het einde van de Langstraatse hooibouw, pag. 71.
2014 nr. 2.
1. De strijd nabij het Kapelse Veer, 70 jaar later: Ruimte voor de rivier en het monument bij de
wilg, door Wijnand Konings, pag. 2.
2. Sprang – Capelse jongens naar Nederlands – Indië, door Piet Konings, pag. 8.
3. Verhalen van Sprangenaar Jan Ramsteijn, door Jan Ramsteijn, pag. 48.
Schoolvakantie, Maandag 31 januari 1938, de dag dat Beatrix werd geboren en
Het Bonsgebouw
4. Aanvullingen op “Bedrijvigheid in Sprang – Capelle”, deel 3, door Piet Konings, pag. 57.
Kerkstraat 105 en Jan de Rooijstraat 13.
5. Het paard van Gerrit Talen, door Jan Korpershoek, pag. 68.
6. Het huys Boschhuijzen, door Huib Timmermans, pag. 70.
2015 nr. 1.
1 Van de redactie, pag. 1.
2 Van gevangenis tot Seinpost, pag. 2.
3 Maten en gewichten, pag. 22.
4 Windwijzers, pag. 26.
5 Verhalen uit bevrijdingstijd, pag. 38
Stanley Dancewicz, Frank vd Poll en Piet Konings, pag. 38.
Hooien in en direct na de oorlog Johan Nieuwenhuijzen, pag. 50.
Relaas van een voltreffer Gre Mandenmakers door Koos Nieuwenhuizen, pag. 56.
Mijn herinneringen aan de bevrijdingstijd Piet Wagemakers, pag. 60.
Onvergetelijke zondag Petronella Konings, pag. 61
6 Nieuwe rubriek “Uit de oude Doos”, Petronella Konings, pag. 62
7 sponsoren, pag. 63.
2015 nr. 2 Gebouwen en Geloven.
Inleiding
Schema en toelichting Kerkstromen
Plattegrond
1 Hervormde kerk Sprang, pag. 14.
2 Gereformeerde kerk Sprang, pag. 34.
3 Nederduits gereformeerde kerk, pag. 58.
4 Hersteld Hervormde kerk, pag. 70.
5 Gereformeerde kerk vrijgemaakt, pag. 74.
6 Gereformeerde gemeente, pag. 76.
7 Gereformeerde gemeente, pag. 86.
8 Christelijk gereformeerde kerk, pag. 90.
9 Gereformeerde kerk De Brug, pag. 102.
10 Hersteld Hervormde Kerk, pag. 130.
11 Gereformeerde Gemeente in Nederland, pag. 142.
12 Hervormde Kerk PKN, pag. 160.
13 Synagoge Huissjoel, pag. 174.
14 Colofon
2016 nr. 1
Justitieklanten in vroeger tijd
Inleiding, pag. 6.
Emoties rond een doop, pag. 7.
Een Vergissing, pag. 8.
Lotgevallen van een soldaat, pag. 9.
Gijzelaars, pag. 10.
Haantjesgedrag, pag. 11.
Kwaad Kersen eten, pag. 12.
Een stevige Schout, pag. 13.
Huis omnummering
Inleiding, pag. 16.
Lijst van straatnamen, pag. 17.
Adressenlijsten, pag. 18.
Dorpverhalen uit Sprang-Capelle, pag. 52.
Ons Mooie dorp, pag. 53.
De oude herberg, pag. 58.
Op vrijers voeten, pag. 59.
Een zwemfestijn, pag. 62.
De veldwachter, pag. 64.
2016 nr. 2 Rouwen en begraven.
Inleiding, pag. 7.
Riten en gewoonten bij rouwen en begraven, pag. 8.
1 Begraafplaats Tilburgseweg, pag. 68.
2 Begraafplaats Oudenstraat, pag. 108.
3 Begraafplaats in en om de NH kerk in Sprang, pag. 138.
4 Begraafplaats Zuidhollandsedijk, pag. 156.
5 Begraafplaats Heistraat, 176.
6 Begraafstraat Hoofdstraat, 196.
Colofon, pag. 222.
2017 nr. 1
Voorwoord, pag. 3.
Pannenkoeken op Vastenavond, pag. 6.
Sprang-Capelle moiste dialect van Braobaant, pag. 10.
Kranten van toen, pag. 20.
De wilg bij Kapelse veer, pag. 22.
De feestelijke installatie van burgemeester Meijer, pag. 76.
Capelle in de volksmond, pag. 84.
Sprangse herinneringen van mevrouw Riet Zwart, pag. 86.
Colofon, pag. 96.
2017 nr. 2 Boerderijenboek.
Voorwoord, pag. 3.
Boerderijen algemeen (inleiding), pag. 7.
Algemeen; soorten boerderijen, pag.8.
De afzonderlijke boerderijen, inleiding, pag. 50.
De afzonderlijke boerderijen (zie pag. 5), pag. 52.
2018 nr.1
Voorwoord, pag. 3.
Het monument Kapelse veer, pag. 7.
Het telefoonboek uit 1948, pag. 44.
De krant van toen, pag. 49.
Van Mariëndaalse molen tot molen “De Eendracht”, pag. 53.
2018 nr.2 Scholenboek.
Voorwoord, pag. 3.
Inleiding, pag. 7.
Basis- en kleuteronderwijs, pag. 19.
Koningin Julianaschool, pag. 19.
Prinses Beatrixschool. / Krullevaar, pag. 41.
School met de bijbel. / De Bron – Kleuterschool De Draaitol, pag. 53’
Vrijhoeve, pag. 85.
Prins Costantijnschool. / Woelwaterhoeve, pag. 97
Loonsche school. / Wilhelminaschool. / De Rank, pag. 101.
School voor Christelijk Volksonderwijs Sprang. / Kleutervreugd. /
Prins Willem Alexanderschool. / Koningsschool, pag. 123.
Voorgezet onderwijs, pag. 161.
ULO. / MULO./ Ichthus MAVO, pag. 161.
Streekhuishoudschool. / LHNO, pag. 181.
Lagere Landbouwschool, pag. 191.
2019 nr. 1
Voorwoord, pag. 1.
Van Capelse put naar hof van Capelle, pag. 5.
De krant van 1919, pag. 13.
De Tramweg Kaatsheuvel – Capelle, pag. 15.
Correcties en aanvullingen Bruggeske 2016-2; Rouwen en Begraven, pag. 21.
De verdwenen molen van Wouter Dekkers aan de Korte Heistraat, pag. 32.
De “Grote Oorlog” 1914 – 1918, pag. 35.
Capelse schipper brengt “De Nachtwacht” terug, pag. 55.
2019 nr. 2
Voorwoord, pag. 1; door Piet Pruijssers
Wolven in Sprang-Capelle, pag. 5; door Anton van der Galiën en Maria van der Brugge
Cafésluiting in Sprang-Capelle, pag. 10; door Harry Peet
De Hoge Vierschaar, pag. 15; door Harry Aardoom
De gemeentelijke steenkolengasfabriek in Kaatsheuvel, pag. 17; door René Koolen
De krant van 1919, pag. 35; door Huib Timmermans
Emigratie naar Canada, pag. 39; door Gerda Jansen-Hendriks
Heen en weerom, pag. 43; door Marja de Bie en Teun Vos
De Commissaris van de Koningin over Sprang, pag. 53; door Rien Wols
Angstige uren (anno 1896), pag. 63; door J.A. Oerlemans
Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Loon op Zand, Pag. 67; door René Koolen
2020 nr. 1
Voorwoord, pag. 1; door Piet Pruijssers
Dagboek van soldaat L.M. van de Bogaart, pag. 5; door L.M. van de Bogaart
De bevrijding van de Hoge Zandschel, pag.17; door Elly Herfst
Dad’s history, pag. 21; door Koos de Jong
Mijn oorlogsjaren, pag. 29; door Gerard van Helden
MASt 8/ VI, pag. 35; door Paul Faes
Het geheim ontsloten, het zwijgen doorbroken, pag. 49; door Jan Boezer jr.
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, pag. 55; door J.T. Ramsteijn
De krant van toen, pag. 89; door Huib Timmermans
Een zomer in de oorlog, pag. 97; door Marja de Bie
De bevrijding, verteld door Sjaak van der Schans, pag. 99; door Koss Nieuwenhuizen
De vlucht, pag. 108; door Johan de Rooy
Een beschrijving van een vreselijke zondag, pag. 109; door Koos Nieuwenhuizen.
Dagboekje van Pa Raamstijn, pag. 111
De bevrijding van Vrijhoeve, pag. 117; door Johan Nieuwenhuizen
Sprang-Capelle, de Capelse haven 1944-1945, pag. 123; door Wim Nyssen
De Bevrijding, pag. 127; door Koos Nieuwenhuizen
2020 nr. 2
Voorwoord, pag. 1; door Piet Pruijssers
De Spaanse Griep, pag. 5; door Bert de Vaan
De jeugdjaren van Sjaak van der Schans, pag. 13; door Sjaak van der Schans
Dad’s History deel 2, zijn jeugd, pag. 17; door Koos de Jong
Vadermoord, pag. 31; door Klaas de Graaf, BHIC
De krant van toen, pag. 33; door Huib Timmermans
De moord op gebroeders van Zelst, pag. 39; door Koos Nieuwenhuizen en Marja de Bie
Marietje, pag. 53; door J. A. Oerlemans
Het Vlinderke, pag. 59; door J. A. Oerlemans
Het oude huis, pag. 63; door Jan Ramsteijn
2021 nr. 1
Voorwoord, pag. 1; door Piet Pruijssers
Van een boeren coöperatie tot toonaangevende bankinstelling, pag. 5; door piet Pruijssers
Hoe onze voorouders in 1919 gingen bankieren, pag. 19; door Piet Pruijssers
Oude paadjes; Achter de Hoven (1), pag. 61; door Koos Nieuwenhuizen en Dick Vos
MKZ-crisis in Sprang-Capelle 2001, pag. 79; door Koos Nieuwenhuizen en Marja de Bie
De krant van toen, pag. 99; door Huib Timmermans
2021 nr. 2
Voorwoord pag. 3;door hans Dorr
Marijke Sprang-Capelle (MSC), pag. 6; door Hans Bakkenist
Kunst na Arbeid KnA, pag. 44; door Ina de Jong
Fanfare Sirena, pag, 70; door Hans Bakkenist.
2023 nr. 1
Bruggeske Stedenzeskamp, Melkfabriek, Sprang-Capelle 100 jaar.