Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

SPRANG-CAPELLE. Het eerste nummer van „De Echo” na de bevrijding van deze streek, werd in onze plaats algemeen met groote belangstelling begroet. Wij hopen van nu af voortaan weer een en nader uit onze plaats te vermelden. Voorloopig zal dit natuurlijk zeer beknopt zijn.
Hieronder volgen de namen der slachtoffers;
Bij een aanval door jagers op Dinsdag 24 October kwamen in hun woning aan bet Oosteinde In Sprang om: Pieter Andries Harreman 69 daar en Marietje Strijdhorst, 52 jaar. De woning brandde geheel af.
Te Capelle vonden dien dag op dezelfde wijze den dood Coenraad Vissers 45 jaar en Dirkje Geertruida le Sage 42 jaar.
Bij de beschieting op Zondag 29 October vonden den dood :
Te Capelle: Jan Quirijns 62 jaar en Adriaan Pruijssers 3j.
Te Sprang eiste de beschieting op Zondag 29 Oct. 9 slachtoffers, n.1.’ Arie van der Wiel 28 jaar. Jan Boezer 54 jaar, Teuntje Boezer 24 jaar, Bertha Boezer 15 jaar, Willy Wijnbelt 7 jaar, Teuna Wijnbelt 15 jaar. Na verwonding overgebracht naar Waalwijk en aldaar overleden Maurits Mandemakers 82 jaar, Marg. Cath. Mandemakers 47 jaar. Elsabeth Nieuwenbuizen-Mandemakers 47 jaar.
Op Donderdag 2 Nov. werden deze slachtoffers alsook Chr. Gerardus Chabot 30 jaar, die onder Waalwijk overleed, alhier ter aarde besteld.
Te Vrijhoeve sneuvelde nadien nog door de beschieting Arie Snijders 25 jaar, te Capelle Willem de Jong 45 jaar terwijl Pieter Faro, die zwaar verwond naar Tilburg werd vervoerd, aldaar j.l. Zaterdag overleed.
Zondag 5 Nov. des morgens half 9 werd in de Geref. Kerk een dank- en bededienst gehouden, waarin voorging Ds. Westra van Vrijhoeve—Capelle.
Onze gemeente heeft bij de beschieting van twee zijden zeer veel geleden. Het zwaarst is getroffen ’t Oosteinde, Besoijensestraat en tot de Ned. Herv. Kerk. De woningen in deze buurten hebben ook alle veel schade bekomen vooral aan dakbedekking en glas.
Onze gedachten gaan uit naar de families welke slachtoffers te betreuren hebben en alzoo onherstelbaar verlies geleden hebben.
*Helaas waren nog meer slachtoffers van oorlogsgeweld te betreuren, die hier niet genoemd zijn.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech