Twee data: 30 oktober 1944 - 5 mei 1945
Bij de ouderen, die de oorlogsjaren 1940-1945 in Sprang-Capelle hebben doorgebracht, staan die data in hun geheugen gegrift.
De eerstgenoemde datum bracht wel de vrijheid, maar niet de vrede. Integendeel, Sprang-Capelle bleef nog 6 maanden frontgebied, en daardoor onderhevig aan het oorlogsgeweld.
De tweede datum bracht definitief de vrede. De vrede, waarom is gebeden en waarnaar zo reikhalzend is uitgezien.
Vijftig jaren zijn sindsdien voorbij gegaan. En nu, na 50 jaar, willen we terugzien op die 5 oorlogsjaren. Jaren van dictatuur, naziterreur, dwingelandij en slavernij.
Waarom? Opdat we zullen beseffen, wij en degenen, die na ons komen, dat dit niet meer mag gebeuren!
Na 50 jaar willen we even stilstaan in de maalstroom van deze driftige tijd om te herdenken. Om te gedenken de mannen van lucht-, zee- en landstrijdkrachten van de Geallieerden en van Nederland, die hun leven gaven voor onze vrijheid, de mensen, die omkwamen voor de vuurpelotons of in de concentratiekampen, de mensen, die het slachtoffer werden van het oorlogsgeweld, kortom al degenen, die met inzet van hun leven bijgedragen hebben om het nazidom te verslaan. Tot zo’n gedenken wil ook dit "Herdenkingsnummer" van "Bruggeske" bijdragen, met name met betrekking tot hetgeen zich in onze eigen omgeving heeft afgespeeld.
Dit is dan het derde boekje, dat door onze vereniging als regionale oorlogsherinnering wordt uitgegeven.
Het eerste, "Sprang-Capelle in Wereldoorlog II", uitgegeven in 1985, is uitverkocht. Van het tweede, het "Bevrijdingsnummer" van "Bruggeske", uitgegeven in 1990, zijn nog een aantal exemplaren voorradig.
Thans ligt voor ons het derde boekwerkje, "het Herdenkingsnummer” van "Bruggeske". Het is een lijvig nummer geworden, waarvoor "Bruggeske" van oktober 1994 en "Bruggeske" van april 1995 zijn samengevoegd tot één boekwerk. U komt er niets aan te kort, integendeel, het aantal pagina’s is groter dan van twee gewone nummers, en de vereniging behoeft niet te veel extra kosten te maken'
Gaarne spreek ik een woord van dank aan degenen, die gevolg hebben gegeven aan mijn oproep, bepaalde oorlogsherinneringen aan het papier toe te vertrouwen. Mede daardoor is dit "Herdenkingsnummer" een echt gevarieerd herinneringsboekje geworden.
Gaarne hoop ik dat het lezen daarvan U veel voldoening en genoegen zal geven.
2 januari 1995.
M. van Prooijen