Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

In 1800 was het huis in het bezit van de familie Boer-Otterdijk. De heer Hendrik Boer overlijdt in 1799 (76) en zijn vrouw Pieternel Otterdijk over­lijdt op 30 januari 1806 (80) . Bij testamentaire beschikking wordt het huis publiek verkocht door de erfgenamen. Het huis wordt op 4 en 11 april 1806 ingezet en bij afslag verkocht. Het huis wordt uiteindelijk ingezet op f. 2.250,-- door de heer Hendrik Ver­gouwen en de prijs wordt bij afslag niet verhoogd. Hendrik Vergouwen zegt na de veiling dat de koper Hendrikus Heiliger van Riel is.Hendrik Heiliger van Riel trouwt daarna den 15e juni 1806 met Johanna Catharina Vergouwen, een zuster van Hendrik Vergouwen.
Dit echtpaar krijgt 2 kinderen:

1.   Teuntje, geb. 1 april 1807. Zij trouwt met Gijsbertus van Riel en verhuist naar Utrecht. Ze is toch in Sprang overleden op 24 januari 1855;
2.   Cornelis, geb. 3 juli 1811, getrouwd te Sprang op 9 augustus 1835 met Geertruy van der Loo. Hij overlijdt te Sprang op 18 februari 1865.

Enkele gegevens over deze personen:
Hendrikus Heiliger van Riel is een kleinzoon van het echtpaar Boer-Otterdijk, zijn moeder was Teun­tje Boer. Hendrik en Johanna Catharina Vergouwen komen uit Zundert, maar hun moeder was Cornelia Oerlemans uit Sprang.

kerkstraat 62 01

Het huis van de familie Boer-Otterdijk Thans genummerd Kerkstraat 62 De drie meisjes tegen de boom zijn: v.l.n.r. Mientje Swart, Jo Janson en de dienst bode van dokter Vermeulen (foto uit de twintiger jaren van de 20e eeuw)

Hendrik Vergouwen werd Maire in Sprang van 1811 tot 1813 en vervolgens burgemeester van 1814 tot 1847 .

Hendrikus Heiliger van Riel was evenals zijn zoon koopman in wijnen. De geboorteakte van Cornelis van Riel werd in 1811 door zijn oom geschreven in het Frans. Cornelis trouwt op 9 augustus 1835 te Sprang met Geertruy van der Loo. Ze is in Sprang geboren op 3 0 mei 1803 en waarschijnlijk in Veghel overleden, waar ze in 1870 naar toe getrokken is. Het echtpaar krijgt één dochter Johanna Catharina van Riel geb. 3 juni 1836. Deze trouwt op 3 mei 1860 met Anthonis Meyer, notaris te Erp. Zij zijn de ouders van Cornelis Gertruidus Hendrikus Heili­ger Meyer, burgemeester van Sprang van 1900 tot 1935 . Cornelis van Riel volgt in 1847 zijn oom op als burgemeester van Sprang. Hij laat in 1842 het huis bouwen, nu Kerkstraat 70, waarin ook zijn klein­zoon gewoond heeft. Hij schenkt bij leven aan de Hervormde Gemeente de zilveren wijnkan bij het avondmaalservies.

De schoonvader van Cornelis van Riel, Pieter van der Loo, laat in 1821 het huis bouwen, nu Van der Duinstraat 10. Cornelis blijft burgemeester tot zijn dood in 1865. Johanna Catharina Vergouwenoverlijdt den 30e augustus 1845. Hendrikus Heiliger van Riel verkoopt, ook mede namens zijn kinderen, onderhands het huis aan Andries de Bruyn voor f. 2 .025,--. Hij blijft echter in het voorhuis met de winkel wonen en huurt dat voor f. 55,-- per jaar, te betalen in twee termijnen. Hendrikus Heiliger van Riel over¬lijdt op 22 april 1870, 88 jaar oud en overleeft

kerkstraat 62 02

Het huis, thans genummerd Kerkstraat 70, waar nu de schilder C. Hulst woonachtig is Op de achtergrond gemeenteveldwachter Kuijsten

 Volledig artikel nog niet beschikbaar voor website...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech