Hallo   Click to listen highlighted text! Hallo Powered By GSpeech

P. Pouwels
In het Herdenkingsnummer van "Bruggeske" (1994- 2/1995-1), is op blz. 259-261 een paragraaf "Hulp aan Airbornes" opgenomen. De heer P. Pouwels te Elshout heeft deze gebeurtenis grondig bestudeerd en met een aantal betrokkenen, zowel Nederlandse helpers als Britse en Amerikaanse "onderduikers" uitvoerig besproken. In onderstaand artikel ver¬meldt hij een aantal bijzonderheden, die ik niet kende. Gaarne plaats ik het verhaal van de heer Pouwels, waar nodig, ter correctie.
M. van Prooijen

Op zondag 17 september 1944 kwam de luchtvloot op weg naar Arnhem en Nijmegen over de Langstraat. Boven de Moer brak de sleepkabel van één glider, die een peloton van de South Staffords aan boord had en de twee piloten, in totaal 28 man. De gli¬der landde in een aardappelveld nabij de vuilnis¬belt. Onder de toegestroomde menigte bevonden zich ook enkele leden van de groep "André", die de groep na enige tijd wegvoerden via de Paalstraat naar het Eendenest. Door Duitsers, die naar de landingsplaats kwamen, is nog op de terugtrekkende Engelsen geschoten, maar tot een achtervolging is het niet gekomen. Na een rustpauze trok de groep verder in noordelijke richting, echter zonder de soldaat Julian, die in slaap was gevallen. Langs Waspik kwam de groep bij het veerhuis aan het Oude Maasje en werd zij met een roeiboot overgezet. In de Overdiepse Polder stonden toentertijd alleen enkele schuren die door de boeren gebruikt werden tijdens oogstwerkzaamheden. In zo'n schuur vonden de mannen onderdak. Julian trok ook naar het noorden toen hij wakker was geworden en klopte aan bij de woning van de fam. Konings, die hem opnam en er via "André" voor zorgde dat Julian zich bij zijn kameraden kon voegen. Op dezelfde dag kwam een Engelse glider met 6 man aan boord neer onder de gemeente Drunen, juist ten zuiden van het Afwateringskanaal. Ook deze zes man slagen erin om uit handen van de Duitsers te blij¬ven; 2 man gaan naar Helvoirt, 4 man worden 's avonds in burgerkleding naar Drunen gebracht door helpers uit Drunen.
Op maandag 18 september gaat de aanvoer van ver¬sterkingen door de lucht door. Nu komt er een Amerikaanse glider neer nabij "De Rustende Jager". Aan boord bevinden zich 15 Amerikanen op weg naar hun landingsplaats bij Son. In de omgeving van "De Rustende Jager" bevinden zich ook enkele leden van "André", die daar zijn ondergedoken en die aan "Sprang" de landing doorgeven. Er zijn ook Drune- naren aanwezig die de Amerikanen de duinen in helpen, waar zij de nacht willen doorbrengen om zo snel mogelijk verder te trekken naar Son.
19 september.
Eén van de Engelsen uit de polder wordt naar de Amerikanen gebracht om te overleggen wat de ge-strande troepen het beste kunnen doen, want hoe dan ook, de Engelsen moeten in ieder geval weg uit de vlakke polder. De South Staffords besluiten om zich bij de Ameri¬kanen te voegen en zij worden nog dezelfde nacht in een vrachtauto naar de Drunense Duinen gebracht, waar ook de vier man, die in Drunen


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech