Op woensdag 27 juni jl. bracht een 22-tal leden van heemkundekring ‘De Ketsheuvel’ een bezoek aan Capelle voor een historische rondleiding door het kerkdorp en de hervormde kerk. Op initiatief van de voorzitter van heemkundekring ‘De Ketsheuvel’ was tijdens één van de regiovergaderingen van Brabants Heem het idee gelanceerd om eens per jaar een uitwisseling te laten plaatsvinden, waarbij de heemkundekringen voor elkaar een rondwandeling zouden organiseren. Na enig overleg aan het eind van vorig jaar werd besloten dat heemkundekring ‘De Ketsheuvel’ en heemkundevereniging
‘ Sprang-Capelle’ dit jaar een uitwisseling met elkaar zouden doen. En zo geschiedde. Na ontvangst in het buurthuis Capelle rond 19.30 uur met koffie en cake kregen we een korte toelichting door de voorzitter van heemkundevereniging, Rien Visser, over de geschiedenis van Capelle. Daarna werd het gezelschap in tweeën gedeeld en ging elke groep onder leiding van een lid van heemkundevereniging op pad voor een historische rondleiding. Op nog geen vierkante kilometer bleken vele schitterende panden met een rijke historie aanwezig te zijn. Bij een aantal panden werd nadrukkelijk stil gestaan en verteld over de bewonersgeschiedenis en de historische staat van het pand. Zo werd onder andere stil gestaan bij het pand Haven 13, een gemeentelijk monument gebouwd door de familie Sneep, de voormalige directeur van Stoom-, Grut- en Meelfabriek ‘De Hoop’ in Capelle. Ook de strijd tegen het water kwam nadrukkelijk aan bod.

excurKetsheuvelZo werd gewezen op de nog aanwezige waterkering, de dijken, de binnenhaven en het sluisje bij het Zuiderafwateringskanaal. In de Hoofdstraat werd een bezoek gebracht aan de hervormde kerk.
Daar werd door de kerkrentmeesters uitgebreid uitleg gegeven over de historie van de kerk, waarbij de aanwezige graven en het kerkorgel niet onvermeld bleven. De organist trakteerde het gezelschap nog op een korte muziekuitvoering. Na de uitleg was er nog een mogelijkheid om de kerk op eigen gelegenheid te bezichtigen en waren de kerkrentmeesters bereid daar waar nog nodig uitleg te geven.
Na afloop van de rondwandeling ontvingen alle deelnemende leden nog een exemplaar van het boekje ‘Capelle op de kaart al 752 jaar’ dat ter gelegenheid van Open Monumentendag in 2009 was uitgegeven, waarin de uitgebreide historie van alle panden stond beschreven, zodat iedereen thuis nog eens een en ander kon nalezen. Rond 21.30 uur keerden de leden van heemkundekring ‘De Ketsheuvel’ moe maar voldaan huiswaarts. Wij willen allen die aan deze rondleiding een bijdrage hebben geleverd nogmaals hartelijk danken. Het was een schitterende en leuke ervaring om op een andere manier de historie van het kerkdorp Capelle te ervaren.