Op donderdag 16 mei 2024 houdt de de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’ haar lezing over ‘Operatie Bograt’ door Peter Willem Langebeeke.

De lezing begint om 20.00 uur in de Vrijhoeve-zaal van het Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle.

Er is al veel gezegd en geschreven over de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving. Denk daarbij aan Jan de Rooij en de verzetsgroep André. En hoeveel verhalen zijn er niet over de strijd bij het Capelse Veer. Maar er zijn altijd nog weer kleine, geheimzinnige operaties uit die tijd die ineens boven tafel komen. Zo ook het onderwerp van deze avond dat gaat over ‘Operatie Bograt’. Bograt is het Engels voor Veenrat. Peter Willem Langebeeke is docent geschiedenis in Papendrecht en was docent op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. 
Hij is medeoprichter van het Oorlogsmuseum in Veen. Vanuit zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog en het Land van Altena kwam hij op het spoor van informatie over een geheimzinnige operatie in april 1945.

Operatie BogratTijdens de Tweede Wereldoorlog vormde de Biesbosch de grens tussen bevrijd en bezet gebied, daarnaast was het een belangrijke plek voor het verzet. Ook Sprang-Capelle speelde een belangrijke rol in deze periode, met name crossmaster kapitein André. In april 1945 ontstonden er ideeën vanuit het verzet om Werkendam te bevrijden. Hiervoor hadden ze de hulp nodig van de Britse Royal Marine Commando’s, deze besloten eerst om zelf een kijkje te gaan nemen in de Biesbosch. Onder de naam Operation Bograt voerden Britse Royal Marine Commando's een patrouille uit in de Biesbosch. Elf commando’s onder leiding van major Wall gingen op pad. Tijdens deze patrouille ging er veel mis, waardoor de mariniers niet op tijd terugkeerden en meerdere malen in gevecht raakten met de Duitsers. Dit leidde tot een grootscheepse reddingsoperatie waarbij honderden Britse mariniers zich in vijandelijk gebied bevonden.

De lezing zal ingaan op de rol van het verzet in de Biesbosch, de situatie aan het front in de laatste maanden van de oorlog, de mariniers op de patrouille in de Biesbosch, de reddingsoperatie en de gevolgen van de operatie op het land van Altena. Tijdens de lezing zullen er veel unieke foto’s te zien zijn van de operatie zelf!.

De lezing is gratis voor de leden van de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’.

Niet-leden en niet-donateurs betalen € 5,00; graag aan de ingang van de zaal te betalen aan de penningmeester