oor Jan van Oudheusden

Na ruim 17 jaar directeur te zijn geweest van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening werd hij stafmede-werker bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg. Naast eigen wetenschappelijk onderzoek kreeg Jan van Oudheusden van het provinciaal bestuur de opdracht een gefundeerd overzicht samen te stellen van hetezing op 19 maart over ‘Verhalen van Brabant’ door Jan van Oudheusden Brabants erfgoed. Veel heeft hij daarover al beschreven in zijn boek ‘Verhalen van Brabant’. En daar zou hij ons vanavond over gaan vertellen. We waren benieuwd.
Van Oudheusden begon met te vertellen, dat de lange en bewogen geschiedenis van wat nu Noord-Brabant is, veel sporen heeft nagelaten. In het landschap, in monumenten, in voorwerpen, in documenten. En natuurlijk ook in de geschiedenis van mensen. Sporen als het Vorstengraf bij Oss, de grootste prehistorische grafheuvel die in Nederland werd opgeworpen. Maar ook de komst van de Angelsaksische monnik Willibrord, die later de eretitel ‘de apostel van Brabant’ kreeg, de neogotische dorpskerken, de Aardappeleters van Van Gogh en de Philipsfabrieken in het hart van Eindhoven. lezing 016Zomaar een greep. Samen vormen zij het erfgoed van Brabant, samen bepalen zij de identiteit van onze provincie en zijn bewoners. Veel van die sporen kwamen pas echt tot leven door de verhalen over hun bestaan, hun lotgevallen en hun betekenis voor onze samenleving. In zijn boek ‘Verhalen van Brabant’ wordt een aantal van die verhalen op boeiende wijze verteld. Maar vanavond werd ons, met gebruikmaking van fraaie eigentijdse illustraties, het Brabants culturele erfgoed met behulp van de beamer gepresenteerd.

Van Oudheusden had gekozen voor een opbouw in tien tijdvakken van veelal honderden jaren. De lange geschiedenis van Brabant, en dat alles in één avond gebracht, begon met de rondtrekkende jagers en de boeren, gevolgd door de Germanen en de Romeinen. Daarna volgden de monniken, de ridders, de hertogen en de opkomst van steden en ‘De Gouden Eeuw van Brabant’ van ongeveer 1430 tot 1530. De Bourgondiërs, de opstanden en de oorlogen. Brabant, het ondergeschoven Generaliteitsland na de Reformatie, de emancipatie en met als gevolg daarvan, het zelfbewust zijn. Er is te veel om het hier zo maar even te benoemen. In ieder geval de interesse voor Jan van Oudheusdens boek, ‘Verhalen van Brabant’ was volop gewekt en ik zal zeker niet de enige zijn, die zijn boek meteen gaat bestellen.

Met een hartelijk applaus bedankten de aanwezigen Jan van Oudheusden.